Inicjatywy Lokalne 2018

Projekt pn. „Otwieramy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne” polega na zrealizowaniu wspólnie z autorami inicjatyw zgłoszonych do konkursu o tym samym tytule. Konkurs ogłoszony jest przez Staszowski Ośrodek Kultury w ramach Programu Dom Kultury+

Inicjatywy lokalne 2018. Komisja dokonała wyboru 6 inicjatyw spośród zgłoszonych 11. Oto ich tytuły:

1. „MAMY czas – inicjator: Aleksandra Lipiec – Inicjatywa zakłada organizację czasu kobietom matkom poprzez realizację pikniku (na terenach wiejskich, na trawie, z przekąskami) m.in. z warsztatami fotograficznymi (w zakresie fotografii portretowej i rodzinnej, wykonywane zdjęcia posłużą do wykonania „planera mamy”, który na koniec projektu będzie wypadkową wszystkich działań) Kolejnym punktem będą warsztaty z rękodzielnikiem; temat warsztatów to „naturalne zabawki”. Będzie można samodzielnie wykonać zabawkę dla swojego dziecka z naturalnych środków jak np. drewno, produkty pochodzące z recyklingu, przedmioty codziennego użytku, tkaniny itp. Kolejne spotkanie realizowane będzie we współpracy z KGW w Oględowie i poświęcone zostanie zdrowej żywności i połączone z warsztatami kulinarnymi w zakresie zdrowego żywienia dzieci. Wspólne przygotowanie posiłku z dziećmi, uczestniczkami projektu oraz członkami KGW pełnić będzie formę integracyjną. Kolejne wydarzenie podzielone zostanie na 3 bloki tematyczne: warsztaty chustonoszenia, spotkanie z ratownikiem medycznym (z kursem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom), spotkanie z fizjoterapeutką, podczas którego podejmowana będzie tematyka regeneracji po ciąży i porodzie lub warsztat z psychologii i komunikacji w relacji matka-dziecko. Przystąpienie do realizacji zadania poprzedzone będzie konsultacjami na portalu społecznościowym, zebraniem grupy. Zadanie zakończy spotkanie podsumowujące. Zadania realizowane będą na terenach wiejskich gminy Staszów – Wiązownicy Kolonii (lub w Jasieniu), w Oględowie oraz w Staszowie.

 

2.”Kronika -poznanie  historii wioski Jasień” – inicjator: Dorota Gwoździk – Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców do wspólnego stworzenia kroniki fotografii, opisów historii zdarzeń, anegdot, opowiadań z życia wioski. Zakłada się zaangażowanie młodzieży, która pełniłaby rolę reporterów, zbieraczy opowiadań i byłaby odpowiedzialna za kontakt ze starszymi mieszkańcami. Mieszkańcy wspólnie poszukiwaliby materiałów do utworzenia kroniki. Efektem końcowym będzie kronika, a także wystawa fotografii. Wystawa zostanie zorganizowana podczas wernisażu stanowiącego podsumowanie projektu. Zarówno kronika, jak i wystawa stała będzie dostępna po realizacji projektu w świetlicy lub w budynku parafialnym. Każda osoba aktywnie zaangażowana w realizację zadania/poszukiwania otrzyma jako upominek/nagrodę – lokalny medal ceramiczny.

 

3.”Pokoleniowa Panna Młoda”- Teodora Gouveia – Projekt zakłada ukazanie zmian zachodzących w modzie ślubnej oraz zwyczajach towarzyszących uroczystości zaślubin. Zadanie realizowane będzie poprzez pokaz sukien ślubnych przez prawnuczki, wnuczki i córki z krótkim opisem charakteryzującym ich starsze właścicielki, datę zaślubin oraz prezentację oryginalnych fotografii. W zadanie zaangażowane będą rodziny i różne miejscowości z gminy. Projekt pozwoli zaangażować różne pokolenia oraz podkreśli wartość przedmiotów przywołujących określone wartości, wspomnienia itp. Pokazowi towarzyszyć będzie poczęstunek składający się z potraw stosowanych w przeszłości. Zadaniu towarzyszyć będą stosowne dekoracje. Pokaz będzie fotografowany, co posłuży do sporządzenia fotokroniki.

 

4.”Kolorowa przestrzeń działania”- Jacek Piwowarski – Inicjatywa zakłada aktywizację świetlicy w Smerdynie, a także mieszkańców tej miejscowości oraz Wiązownicy Kolonii poprzez aktywne działanie na rzecz podniesienia estetyki i wyglądu wsi za pomocą murali na przystankach i ogrodzeniu. Będą tworzone warsztaty z murali. Projekt zakłada wykonanie co najmniej 2 murali na przystankach w Smerdynie i Wiązownicy Kolonii oraz muralu na ogrodzeniu betonowym przy świetlicy Jutrzenka. Tematyka będzie dowolna, ale ma nawiązywać do zasobów lokalnych (historycznych, przyrodniczych, tradycyjnych). Poprzez realizację projektu zmieni się estetyka miejscowości, nawiążą się nowe relacje z partnerami i mieszkańcami, a w środowisku utrwali się pozytywny wizerunek Ośrodka Kultury i miejscowej świetlicy. Zadanie zakłada wspólne opracowanie projektu, wizje lokalną, wybór obiektów, konsultacje społeczne, warsztaty plastyczne, wspólne podsumowanie projektu.

 

5.”Kino w plenerze” – inicjatorka: Anna Bednarska – Projekt zakłada zorganizowanie w Wólce Żabnej kina plenerowego i wyświetlenie 4 filmów. Tą inicjatywą autorka chce popularyzować kulturę w środowisku wiejskim wśród osób w różnym wieku. Inicjatywa przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji mieszkańców wsi oraz sąsiednich mieszkańców miejscowości. Projekt zakłada aktywizację mieszkańców poprzez organizacje projekcji, wybór tytułów filmów itp. Zakłada się współprace z organizacjami pozarządowymi (OSP, stowarzyszenia, Staszowski Ośrodek Kultury). To zadanie ma za zadanie zwiększenie świadomości kulturalnej odbiorców w dziedzinie kinematografii.

 

Twórcze wypady za miasto – inicjator: Katarzyna Ptaszkiewicz – Inicjatywa obejmuje cykl wyjazdów, aby poznać najpiękniejsze zabytki Ziemi Staszowskiej i Świętokrzyskiej, uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach z ludźmi charakterystycznymi dla danego miejsca. Zadanie uaktywni uczestników do zwiedzania miejsc historycznych, kulturalnych, atrakcyjnych turystycznie w swoim

regionie, a także do udziału w warsztatach. Planuje się zwiedzenia Rytwian (pustelni Złotego Lasu, regionalnej winnicy), Kurozwęk (Pałacu Popielów, labiryntu z kukurydzy, lochów, piwnic,), stadniny w Kotuszowie, Chmielnika.

 

Ogłoszenie konkursu oraz wybór inicjatyw został poprzedzony konsultacjami, spotkaniami w mieście i na terenach wiejskich z przedstawicielami różnych grup wiekowych. Ponadto opracowano diagnozę oczekiwań społeczeństwa oraz zasobów. W wyniku zebranych opinii, koncepcji, uwag i sugestii opracowano raport z przeprowadzonych badań.

Na realizację I części zadania SOK otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości 8 tys. zł. I część zadania zostanie dofinansowana kwotą 22 tys., co stanowi 95% całości zadania.

           

Koordynatorem projektu jest Dominik Rożek.

 

 

PROTOKÓŁ – Wykaz inicjatyw rekomendowanych do realizacji

 

Dokumenty dotyczące programu:

REGULAMIN 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KARTA OCENY

DIAGNOZA

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2018

 
 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial