Dyrekcja i pracownicy

DYREKTOR
Katarzyna Ciepiela,  katarzyna_ciepiela@sok.info.pl

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Krystyna Świątkowska - Główna księgowa, ksiegowa@sok.info.pl
Bogumiła Bieniasz - Specjalista ds. kadr i płac, bogumila_bieniasz@sok.info.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 
Zofia Paliś - Specjalista ds. administracyjnych, zofia_palis@sok.info.pl
Anna Góral - Robotnik Gospodarczy - Portier
Irena Wieczorek - Robotnik Gospodarczy - Portier
Adam Śledź - Konserwator - Kierowca

DZIAŁ IMPREZ I EDUKACJI KULTURALNEJ
Dominik Rożek - Główny Instruktor Artystyczny, dominik_rozek@sok.info.pl
Krystyna Bednarska - Starszy Instruktor ds. upowszechniania kultury i sztuki, krystyna_bednarska@sok.info.pl
Krzysztof Laskowski - Starszy Instruktor ds. edukacji muzycznej, krzysztof_laskowski@sok.info.pl
Paweł Ciepiela - Starszy Instruktor ds. edukacji historycznej
Zbigniew Cuber - Starszy Instruktor ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych  i elektrycznych
Joanna Dutka - Starszy Instruktor, joanna_dutka@sok.info.pl
Dorota Gwoździk - Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Jasieniu
Sylwia Markowska - Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Smerdynie

DZIAŁ PROMOCJI, MARKETINGU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY
 
 
 
Accessibility
Zamknij Zamknij