STATUT Staszowskiego Ośrodka Kultury

Statut Staszowskiego Ośrodka Kultury

Uchwała rady miejskiej ws. zmian w statucie Staszowskiego Ośrodka Kultury