Relacje z imprez SOK

Koncert Filharmonii Narodowej – wrzesień ’17

We wtorek odbył się pierwszy w nowym roku artystycznym koncert z cyklu edukacyjnego realizowanego przez estradę Kameralną Filharmonii Narodowej. Tym razem uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich usłyszeli utwory Ludwiga van Bethovena wykonywane na skrzypce, wiolonczelę i fortepian z towarzyszącym śpiewem.
Kolejny koncert realizowany będzie w październiku podwójnie, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zachęcamy do udziały w zaplanowanych do czerwca przyszłego roku comiesięcznych spotkaniach, podczas których prezentowane są różne rodzaje muzyki, instrumenty, stroje, tańce, ciekawostki z życia twórców itp.

 

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Sukcesy wokalistek RYTMu w Tarnowie

WYRÓŻNIENIE

NA OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI AKTORSKIEJ

W TARNOWIE

 

Kolejnym sukcesem mogą się pochwalić RYTMowiczki, nastąpił on dnia 2 września 2017 r. na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w Tarnowie. Przewodniczącym jury był Artur Barciś –aktor, człowiek z wielką klasą i szacunkiem dla ludzi. To on właśnie, po wcześniejszym koncercie laureatów,  wręczył Kasi Chodurek dyplom z wyróżnieniem, a do wszystkich uczestników mówił: „… jesteście artystami amatorami …”. W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymała Eliza Tutak z rąk Magdaleny Smalary. Dyrektorem festiwalu jest Marcin Hycnar. Aby dostać się na przegląd należało nagrać filmy, które wzięły udział w pierwszej części konkursu. Jury do finału zakwalifikowało 24 uczestników i to z pośród nich wybierani byli laureaci. W tym roku do finału dostały się Eliza Tuatak i Katarzyna Chodurek. W poprzednim roku w finale mieliśmy większą reprezentację: Karolina Szeleś, Julia Pałka, Eliza Tutak i Kasia Chodurek. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Koncertowaliśmy w Puławach

Reprezentantka RYTMu Staszowskiego Ośrodka Kultury Magdalena Opala  31.08.2017r. została zaproszona aby dać własny koncert pieśni patriotycznych i religijnych na Obchodach Dnia Solidarności i Wolności w Puławach.   Zaproszenie było spowodowane wcześniejszą wygraną na II Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej Pamięci Jacka Kaczmarskiego w tymże mieście. Koncert wypadł fantastycznie, puławska publiczność śpiewała razem z Madzią a na koniec nagrodziła owacjami na stojąco. Jedni podchodzili i gratulowali inni prosili o dedykację w książce lub wspólną fotografię. Czternastolatka wzbudziła zachwyt. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Posted in Relacje | Leave a comment

Dzień Chleba 2017

Święto Chleba

Chleb w świadomości człowieka, Polaka, w kulturze polskiej ma wymiar szczególny i jest symboliczny. Niesie pozytywne konotacje i jest wartością samą w sobie. W literaturze, malarstwie, filmie – sztuce w ogóle – przedstawiany jest z dużym pietyzmem. Opiewany w wierszach, pieśniach, modlitwach. Chleb jest owocem pracy rolnika i jednocześnie symbolem pracy człowieka. Nawiązując do tej symboliki w Staszowie zorganizowano Dzień Chleba, któremu towarzyszyły dożynki miejsko-gminne i powiatowe.

Podczas wydarzenia zwrócono szczególną uwagę na pracę rolników, sadowników, którzy wkładają wiele wysiłku i dokładają wszelkich starań, by plony były obfite. Wiele miejsca poświęcono osobom, które pracują, by plony w odpowiedniej formie, kształcie, różnorodnych zestawieniach  z dbałością o wysoką jakość gościły na naszych stołach; zwrócono uwagę i podziękowano za pracę: piekarzom, cukiernikom, przedsiębiorcom funkcjonującym w branży spożywczej, osobom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne.

Dostojną funkcje dożynek pełnili: Joanna Asik i Mirosław Bernyś (miejsko-gminnych); Grażyna Dyrduł i Tadeusz Graca (powiatowych).

Podczas uroczystości gościli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych miasta i powiatu staszowskiego, sołtysi, przedstawiciele branży spożywczej, mieszkańcy i goście.

Podczas dożynek zaprezentowano okazałe wieńce dożynkowe. W wyniku przeprowadzonego konkursu wieniec z sołectwa Niemścice (gm. Staszów) został wybrany do reprezentowania powiatu staszowskiego podczas świętokrzyskich dożynek wojewódzkich. Podczas oceny komisja brała pod uwagę zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania, poziom wykonania i twórczą inwencję w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób. Warto nadmienić, że każdy zaprezentowany wieniec był okazały.

Na placu zaprezentowano liczne stoiska, wśród których znaleźć można było wyroby piekarnicze i cukiernicze: GS „SCH” Staszów, Piekarni ZDROWIEJ w Podmaleńcu, Gospodarstwa Ekologicznego EKORAB w Jasieniu, PPHU w Osieku, Piekarni R. Dobrowolski w Kielcach, KGW w Łukawicy i KGW w Oględowie. W partnerstwie z ENEA – Elektrownią Połaniec organizatorzy przeprowadzili konkurs „Smaki naszych dziadków”, którego celem było propagowanie spożywania pełnowartościowych wypieków piekarniczych i cukierniczych, wyprodukowanych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod oraz poszukiwanie dawnych regionalnych smaków. W kategorii „najlepsze pieczywo” nagrodę zdobył GS „SCH” Staszów za chleb wiejski; w kategorii II „najlepszy słodki wypiek” wybrano Piekarnię Witolda Nasternaka z Osieka za ciasto pomarańczowo-czekoladowo-serowe.

Wszystkim piekarniom organizatorzy wręczyli pamiątkowe grawertony wraz z podziękowaniem za udział w wydarzeniu, a przede wszystkim za dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów.

W powiatowym konkursie ,,Piękna i bezpieczna zagroda, przyjazna środowisku” zwyciężyło gospodarstwo Anety i Krzysztofa Grochowskich z Woli Żyznej w gminie Szydłów.

Jedno z ważniejszych prezentowanych podczas Dnia Chleba stoisk to zagroda wiejska, ukazując proces powstawania bochenka chleba – od ziarna do gotowego wypieku wyjętego z pieca. Tutaj ukazano również codzienne prace wykonywane przez dziadków, przygotowywanie posiłków, towarzyszące im śpiewy itp. zademonstrowano tu wypiek chleba – proces od skoszenia zboża, poprzez wymłócenie cepami, zmielenie ziaren w żarnach, zarobienie zaczynu chlebowego, wyrobienie ciasta w nieckach, włożenie do pieca chlebowego, degustacja wypieczonego chleba ze smalcem i masłem wyrobionym na miejscu w „maśniczce”. Na stoisku zaprezentowano ponadto przedmioty i codzienne prace wykonywane w dawnych czasach jak np. klepanie kosy, młocka, pranie w bali, brus, zabawki z sitowia, frucka, koromysło i inne

Podczas Dnia Chleba realizowany projekt pn. SMAKI TRADYCJI – edukacja kulturowa oraz prezentacja walorów kulturalnych i kulinarnych regionu współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020ł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”.

Organizatorzy dziękują sponsorom i partnerom za pomoc w realizacji wydarzenia; w ich gronie są: Enea, Wrześniak Glassworks, Grupa Azoty, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, LGD „Białe Ługi”, CASS Construction and Steel Structures, Enrem Połaniec, PGKiM, Murena Bank Spółdzielczy w Staszowie, ZEC, PGE, PSB Mrówka, Wienerberger, Hydrowiert, ARiMR, GMC Fabryka Bombek, LiZ Drzymalski, Restauracja i Hotel LORD, Supermarket Helena, Kaymag, OSiR, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Przychodnia Rodzinna, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Koło PZW „Nad Czarną”, Staszowska Izba Gospodarcza.

Organizatorami wydarzenia byli : Staszowski Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Staszów, Powiat Staszowski.

 

Dominik Rożek

 

 

Posted in Relacje | Leave a comment

XV Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – Staszów 2017

Podczas XV Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych odbyły się: koncert w wykonaniu uczestników festiwalu, warsztaty z muzykoterapii dla pracowników instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi pt. „receptywne formy muzykoterapii”, wystawa prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Połańcu, koncert finałowy festiwalu „Muzyka Sfer”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Staszowski Ośrodek Kultury. Celem festiwalu jest prezentacja i promowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, podniesienie publicznej świadomości o pozytywnym wkładzie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne i społeczne, promowanie pozytywnego wizerunku, integracja, wsparcie edukacyjne dla pracowników instytucji opiekuńczych, wymiana doświadczeń. W XV Fesiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych wzięło udział 20 Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Dzień Dziecka 2017

Dzień Dziecka w Staszowie hucznie obchodzono w niedzielę 28 maja w Parku „Zalew nad Czarna”. Słoneczna pogoda, radosne występy sceniczne, dobra muzyka oraz niezliczona ilość atrakcji spowodowały, że niedzielne popołudnie mieszkańcy chętnie spędzili z nami. Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Staszów

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Wieczór Artystyczny – Koncert Filharmonii, Podsumowanie Przedszkoliady 2017, wernisaż wystawy J. Kotlarz

W maju podsumowano tegoroczną edycją Przedszkoliady. Złożono podziękowania wszystkim osobom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom i dyrektorom przedszkoli za udział i zaangażowanie w przygotowanie wspólnie z dziećmi programów artystycznych i prac plastycznych, a Staszowskiemu Ośrodki Kultury za inicjatywę i organizację. Podkreślono, jak niezwykle ważny w edukacji kulturalnej jest bezpośredni kontakt ze sceną i prezentacja dokonań artystycznych młodych ludzi. W 2017 roku na scenie wystąpiło łącznie ok. 400 osób. Prezentacjom scenicznym towarzyszyła wystawa 150 dziecięcych prac plastycznych. W tegorocznej edycji wzięły udział dzieci z 20 placówek oświatowych powiatu staszowskiego. Podziękowania za organizację przedsięwzięcia, przygotowanie dzieci i scenografii złożyli: Starosta Staszowski Michał Skotnicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć. Wspólnie z dyr. Katarzyną Ciepielą wręczyli przedstawicielom placówek oświatowych dyplomy i upominki książkowe. Spotkaniu towarzyszył koncert Estrady kameralnej Filharmonii Narodowej Warszawie oraz wernisaż wystawy Jadwigi Kotlarz.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Spektakl „_Bień_1920_” nagrodzony na Festiwalu w Kijowie

Aktorzy Teatru SYRENA Staszowskiego Ośrodka Kultury, w ramach festiwalu „Przemiana” na Ukrainie, zaprezentowali spektakl pt. „_Bień_1920_”. Nasza grupa była jedyną polską reprezentacją. Ogółem zaprezentowano 20 spektakli. Staszowski teatr otrzymał nagrodę za najlepszy spektakl dokumentalny, a także owacje na stojąco. Widzowie, a także komisja, po prezentacji nie kryli wzruszenia, podkreślając w rozmowach, że ukazana wydarzenia z lat 20. są im bardzo bliskie w związku z obecną sytuacją w Donbasie. W roli Adama zadebiutował Paweł Brzyszcz. Komisja w uzasadnieniu wyników podkreśliła pasję młodych aktorów i ich świadomość o ważności i wartości przekazu aktualnego przez prawie 100 lat.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Konkurs ortograficzny

„Przed tak wielką wyprawą posiliłem się w pobliskiej oberży de volaille’em z frytkami oraz surówką z żeń-szenia i rzeżuchy skropioną świeżo wyżętą pomarańczą”. To fragment jednego z dyktand w ramach turnieju ortograficznego, który po raz 16. odbył się 19 maja br. Wzięło w nim udział 46 uczniów z powiatu staszowskiego. Autorem tekstów jest Dominik Rożek. Turniej współorganizowali: Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” oraz Staszowski Ośrodek Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Laureatów poznamy już wkrótce.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami dyktand:
– dla gimnazjów,
 
Posted in Relacje | Leave a comment

Koncert Folk’n’roll na Juwenaliach w Kielcach

Zespół Staszowskiego Ośrodka Kultury FOLK’n’ROLL 19 maja wystąpił w Kielcach na Kadzielni podczas Juwenaliów 2017. Staszowscy muzycy wystąpili bezpośrednio przed zespołem ENEJ. Bawiący się studenci i dobra atmosfera niech zaświadczą o udanym koncercie.

Posted in Relacje | Leave a comment

Przedszkoliada 2017

W dniach 9 – 11 maja w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna edycja cyklicznego festiwalu pod nazwą „Przedszkoliada” w ramach, którego odbyła się prezentacja dorobku artystycznego przedszkoli powiatu staszowskiego. Organizatorem przeglądu był Staszowski Ośrodek Kultury a honorowy patronat objął Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Starostwo Powiatowe w Staszowie. Celem „Przedszkoliady” była możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego przedszkoli z powiatu staszowskiego, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz rozwijanie talentów estradowych i plastycznych. Na scenie wystąpiło ok. 400 dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizacje teatralne, wiersze, tańce i piosenki. Prezentacjom scenicznym towarzyszyła wystawa ponad 150 prac plastycznych przedszkolaków.
Łącznie w przeglądzie wzięło udział 20 placówek oświatowych.
W ramach festiwalu wystąpiły dzieci z przedszkola w Sichowie Dużym, Koniemłotach, Kurozwękach, Czajkowie, Szydłowie, Oleśnicy, Bogorii, Smerdynie, Wiązownicy Dużej, Wiśniowej, Osieku, nr 3, 4 i 8 w Staszowie oraz w Połańcu wraz z filią nr 1 i nr 2. Prace plastyczne nadesłały również przedszkola w Kiełczynie, Moszynach i Rytwianach
Po raz pierwszy „Przedszkoliadę” odwiedził tygrysek „Staszko”, który rozdawał wszystkim cukierki. Impreza dostarczyła wielu wzruszeń nie tylko dzieciom ale również rodzicom i dziadkom, którzy licznie przybyli na tegoroczne prezentacje. Z ramienia władz miejskich w imprezie wzięła udział wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pani Beata Gajek Dyl. „Przedszkoliada” była podsumowaniem całorocznej pracy placówek przedszkolnych z terenu powiatu i dała młodym artystom możliwość zaprezentowania się na profesjonalnej scenie, co było dla nich widocznym przeżyciem.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

SOK na Jarmarku Wielkanocnym w Kielcach

Na zaproszenie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Staszowski Ośrodek Kultury wraz z zespołami artystycznymi 08.04 wziął udział w Jarmarku Wielkanocnym w Kielcach. Wydarzenie organizowano wspólnie z kieleckim Urzędem Miejskim. Na Placu Artystów wystąpili: Kapela Estradowa „Ziemia Staszowska”, wokalistki Klubu Piosenki RYTM, zespół Folk’n’roll oraz Teatr SYRENA ze spektaklem „Świąteczna pogoń za zającem”. Ponadto SOK wspólnie z twórcami regionalnymi oraz członkami SIT „Talent” przygotował warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych. Licznie zgromadzeni widzowie z dużym uznaniem przyjęli udział SOK, a stoiska były odwiedzane przez tłumy. Miasto i Gmina Staszów ukazano jako bogate pod względem twórczości artystycznej.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Wielka Noc – Wielka Moc 6 i 9.04.2017r.

Wielka Noc – Wielka Moc. Pod taką nazwą odbył się szereg wydarzeń przedświątecznych. Jedną z nich 6 kwietnia w Ośrodku Kultury gościło wielu poetów z Polski i Białorusi. Po spotkaniu odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Pomiędzy/Between” Marka Wawro (malarstwo, grafika, rysunek/papier). Wystawa czynna jest galerii „Piwnice” oraz w sali klubowej do końca kwietnia br. Wieczór uświetnił koncert muzyczny Tomasza Kordeusza zatytułowany „Jedwabiście” .

W Niedzielę Palmową w Rynku przygotowano stoiska warsztatowe pomocne w przygotowaniu tradycyjnej palmy wielkanocnej. Wystawiono również stoiska z ozdobami świątecznymi, które można było zakupić. W trakcie kiermaszu wystąpił Teatr „Syrena” SOK z przedstawieniem plenerowym zatytułowanym „I Ty możesz zostać króliczkiem”. Przed południem z kościoła pw. św. Bartłomieja wyruszyła procesja z palmami.

W rynku rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Oto wyniki:

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Niemścicach, Anna Czołba (Kłoda).

II miejsce – —

III miejsce – Henryka Czapla (Staszów), Anna Bednarska (Sołectwo Wólka Żabna).

Ponadto przyznano wyróżnienia: dzieci ze Stowarzyszenia Aktywna Kraina, pod op. Agnieszki Radkiewicz, Świetlica JUTRZENKA w Wólce Żabnej, Julia Golonka, Natalia Arendarska (Rytwiany), Anna Krawiecka (Staszów).

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Koncert Edukacyjny Filharmonii Narodowej – marzec

Na polską nutę zagrała dwukrotnie Estrada Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie, występując wspólnie z tancerzami Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA. Koncert edukacyjny ukazał muzykę w kontekście kultury polskiej. Tematyka objęła przede wszystkim tańce narodowe, które stały się inspiracją dla wielu twórców. Wśród prezentowanych obrazów tanecznych znalazły się fragmenty Wesela w Ojcowie z muzyką Karola Kurpińskiego i Józefa Damsego.

Posted in Relacje | Leave a comment

Rozstrzygnięcie konkursu „Laur Jesieni” – 20.03.2017r.

Rozstrzygnięto XVI Powiatowy Turniej Jednego Wiersza o Lar Jesieni.
W skład komisji weszli: Anna Błachucka – pisarka, animatorka kultury, Benedykt Kozieł – poeta, Dominik Rożek – Staszowski Ośrodek Kultury.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
Gimnazja
1. Olga Wójtowicz (Gimnazjum nr 1 w Połańcu) – „Marzyciel”
2. Katarzyna Grabowska (Gimnazjum nr 1 w Połańcu) – „Pytania życia”
3. Mikołaj Guz (Gimnazjum nr 1 w Staszowie) – „Samotność”

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Aleksandra Sanecka (LO w Staszowie) – „Jesteś tam”
2. Weronika Wawszczyk (ZS w Staszowie) – *** zanim słońce wstanie
2. Klaudia Belusiak (LO w Staszowie) – „Pamięć”
2. Aleksandra Juszyńska (LO w Staszowie)
3. Andrzej Zdeb (LO w Staszowie) – „Nauczycielom”

Uczestnicy konkursu spotkali się z p. Anną Błachucką, rozmawiając o literaturze. Wręczenie dyplomów wraz z upominkami nastąpił przed koncertem Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie Na polską nutę.

 

Posted in Relacje | Leave a comment

Koncert „U Studni” – 12.03.2017r.

Artyści współtworzący przez wiele lat Stare Dobre Małżeństwo wystąpili w Staszowie prezentując swój najnowszy program oparty na wierszach Adama Ziemianina, Oli Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Mądra refleksja, afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, liryka najwyższej próby i optymizm to, oprócz przepięknej harmonii głosów wokalistów i akompaniujących instrumentów, dominanty przekazu i stylu wykonawczego „U STUDNI”. Koncert pełen aprobaty i uznania ze strony widzów, którzy wywołali 3 bisy.

 

 

Koncert zespołu u Studni w obiektywie Stanisława Ratusznika

 

Posted in Relacje | Leave a comment