Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja i Pracownicy

DYREKTOR
 • Anna Gogola
  dyrektor@sok.info.pl
 
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
 • Krystyna Świątkowska – Główna księgowa
  ksiegowa@sok.info.pl
 • Bogumiła Bieniasz – Specjalista ds. kadr i płac
  bogumila_bieniasz@sok.info.pl
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 
 • Agata Boś – Specjalista ds. administracyjnych
  agata_bos@sok.info.pl
 • Agnieszka Sikora Robotnik Gospodarczy – Portier
 • Arkadiusz Czmok Robotnik Gospodarczy – Portier
 • Adam Śledź – Konserwator – Kierowca
 
DZIAŁ IMPREZ I EDUKACJI KULTURALNEJ
 • Dominik Rożek – Główny Instruktor Artystyczny
  dominik_rozek@sok.info.pl
 • Katarzyna Ciepiela – Starszy Instruktor ds. edukacji kulturalnej
  katarzyna_ciepiela@sok.info.pl
 • Krystyna Bednarska – Starszy Instruktor ds. upowszechniania kultury i sztuki
  krystyna_bednarska@sok.info.pl
 • Joanna Dutka – Starszy Instruktor
  joanna_dutka@sok.info.pl
 • Paweł Ciepiela – Starszy Instruktor ds. edukacji historycznej
 • Zbigniew Cuber – Starszy Instruktor ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych i elektrycznych
 • Grzegorz Chyc – Młodszy Instruktor ds. edukacji muzycznej
  grzegorz_chyc@sok.info.pl
 • Weronika Szczur Młodszy instruktor ds. kultury, promocji i marketingu
  weronika_szczur@sok.info.pl
 • Hubert Migoń – Informatyk – Oświetleniowiec
  hubert_migon@sok.info.pl
 • Dorota Gwoździk – Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Jasieniu
 • Sylwia Czuba – Stawiarz – Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Smerdynie

Instagram