Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja i Pracownicy

DYREKTOR
Anna Gogola,  dyrektor@sok.info.pl

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Krystyna Świątkowska - Główna księgowa, ksiegowa@sok.info.pl
Bogumiła Bieniasz - Specjalista ds. kadr i płac, bogumila_bieniasz@sok.info.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 
Katarzyna Fortuna - Specjalista ds. administracyjnych, katarzyna_fortuna@sok.info.pl
Anna Góral - Robotnik Gospodarczy - Portier
Agnieszka Sikora - Robotnik Gospodarczy - Portier
Adam Śledź - Konserwator - Kierowca

DZIAŁ IMPREZ I EDUKACJI KULTURALNEJ
Dominik Rożek - Główny Instruktor Artystyczny, dominik_rozek@sok.info.pl

Katarzyna Ciepiela - Starszy Instruktor ds. edukacji kulturalnej, katarzyna_ciepiela@sok.info.pl
Krystyna Bednarska - Starszy Instruktor ds. upowszechniania kultury i sztuki, krystyna_bednarska@sok.info.pl
Krzysztof Laskowski - Starszy Instruktor ds. edukacji muzycznej, krzysztof_laskowski@sok.info.pl
Paweł Ciepiela - Starszy Instruktor ds. edukacji historycznej
Zbigniew Cuber - Starszy Instruktor ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych  i elektrycznych
Joanna Dutka - Starszy Instruktor, joanna_dutka@sok.info.pl
Dorota Gwoździk - Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Jasieniu
Sylwia Czuba- Stawiarz - Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Smerdynie

Katarzyna Sobiegraj- Instruktor Świetlicy Wiejskiej w Oględowie
Adrian Dąbrowski - Młodszy instruktor ds. techniczno-informatycznych, oświetlenia, promocji i marketingu, adrian_dabrowski@sok.info.pl
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast