Zaczytany Dom Kultury

Bogusław Chrabota - RZECZPOSPOLITA OSOBISTA

Autorski wybór z tekstów publikowanych od stycznia 2013 r. do sierpnia 2015 r. w magazynie "Plus Minus", dodatku do "Rzeczypospolitej". Autor, przytaczając wiele wątków biograficznych, wspomnień z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i późniejszych próbuje naszkicować świat pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych, "Pokolenia, którego młodość, choć przykryta cieniem komunizmu, była naznaczona jednym wielkim marzeniem o wolności".

źródło opisu: http://www.nck.pl/
źródło okładki: http://www.nck.pl/

Wojciech Szyda - FAUSTERIA

"Szyda, autor takich powieści jak 'Hotel Wieczność' i 'Miasto dusz', pozostaje wierny tematyce eschatologicznej, pisze o grzechu, śmierci, potępieniu i zbawieniu. W jego powieści świat alternatywny wyłania się chwilami spod świata naszego i jest to świat straszny, jakieś stalinowskie piekło obozów, tortur, głodu i terroru. Początkowo nie rozumiemy, skąd on się wziął, sprawę wyjaśnia jedno zdanie starego księdza na cmentarzu. Na wezwanie 'Módlcie się do świętej Faustyny', ksiądz odpowiada 'Nie było żadnej świętej Faustyny'. Tak więc wyglądałby nasz świat, gdyby nie modlitwa i ofiara Faustyny. Tak święci zmieniają świat, tak przestawiają zwrotnice."

Lech Jęczmyk

źródło opisu: http://www.zwrotniceczasu.nck.pl/seria_ksiazkowa.html?tom=9 źródło okładki: http://www.zwrotniceczasu.nck.pl/seria_ksiazkowa.html?tom=9/

Wacław Budzyński - LUFCIK NA ŚWIAT

Najważniejsza książka publicysty związanego ze środowiskami piłsudczykowskimi, traktująca o zjawiskach, których tragiczną dla II RP kulminacją była napaść Niemiec i Sowietów we wrześniu 1939 r., zwłaszcza o rosnącej sile totalitaryzmów komunistycznego i nazistowskiego, a także o mechanizmach władzy i sposobach jej legitymizowania w Portugalii, Włoszech, Francji i na Węgrzech. To znakomite, choć kontrowersyjne, wprowadzenie w klimat polityczny epoki i ilustracja tego, jak znaczna część polskich środowisk opiniotwórczych i politycznych ją oceniała.

źródło opisu i okładki: https://sklep.nck.pl/pl/p/Lufcik-na-swiat/818

Joanna Bednarek - Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię

Esej wyróżniony w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Czy płeć autorki albo autora ma znaczenie dla tekstu? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie zakłada odwołania do bezpośredniości, do „konkretnych kobiet” i ich konkretnego doświadczenia. Wymaga nie tylko pozbycia się dychotomii tekstu i tego, co nietekstualne, ale i zadania kolejnego pytania: o transcendentalne warunki możliwości tekstu i sposób, w jaki wiążą się one z polityką. Nie da się pytać o to, co robi literatura, nie pytając zarazem o politykę. Tworzenie kanonu, jak również sam akt wartościowania, to gesty polityczne. Mówienie o tym nie oznacza pozbawienia sztuki jej wielkości, ograniczania pytań, jakie możemy jej stawiać. Wręcz przeciwnie. Unikanie kwestii politycznych, programowe branie ich w nawias jako obcych sztuce czy literaturze, owocuje tabu, zakazem myślenia, ujmowaniem go w wąskie ramy.

Joanna Bednarek - dr filozofii, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Autorka książki Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012).

źródło opisu: https://sklep.nck.pl/pl/p/Linie-kobiecosci.-Jak-roznica-plciowa-przeksztalcila-literature-i-filozofie/703

Roman Ćwiękała, Dawid Samulski - JAM JEST WAŚĆ

"To on był jednocześnie Olkiem i Romanem, którego Stefan Stuligrosz widział w Poznańskich Słowikach. To z jego piosenką występował w radiu i w telewizji znany artysta Andrzej Dąbrowski. To u niego uczyła się śpiewu minister Beata Kempa, a w jego domu zajadał się schabowymi Artur Andrus. Przeciętny sycowianin kojarzy Romana Ćwiękałę z Kociubą, bez której ogólnopolskie przeglądy kabaretów wiejskich byłyby tym, czym Wielkanoc bez pisanek. Bardziej wnikliwym obserwatorom życia Sycowa nie trzeba przypominać , że bohater tej książki, to animator wiejskiego ruchu artystycznego, muzyk, nauczyciel, numerolog, szaradzista, miłośnik turystyki rowerowej, a ostatnio także Szkocji. Ale tylko na stronach tej bogato ilustrowanej biografii pozwala sobie na subtelny wgląd w swoje ciekawe życie. Na szczerą opowieść o niełatwym dzieciństwie, przedziwnych splotach okoliczności, niezliczonych wyrzeczeniach, ale też o wielkiej radości i satysfakcji z muzycznych osiągnięć. To także barwne wspomnienia o ludziach związanych z Sycowem, kulisy ważnych kulturalnych wydarzeń, anegdoty i nieznane do tej pory fakty z życia kabareciarza, który przejechał Polskę wzdłuż i wszerz." (Dawid Samulski)

źródło opisu: https://sklep.nck.pl/pl/p/Jam-jest-wasc/737

Zbigniew Wojnarowski - MIRAŻ

„Miraż” w konwencji horroru i thrillera, stawia poważne pytania o Polskę w ubiegłym stuleciu. Stuleciu wojen totalnych, zadekretowanego kłamstwa i zbrodniczych systemów politycznych. Podważa też naszą bezpieczną wizję kina. Co by było, gdyby akcja uwieczniona okiem kamery działa się bez wiedzy reżysera i widza w równoległym świecie? Co dzieje się z bohaterami filmów, kiedy kończy się seans?...

źródło opisu: Narodowe Centrum Kultury, 2011
źródło okładki: http://zwrotniceczasu.nck.pl/

Zbigniew Wojnarowski - PIÓRA (ALBO SEKRETNA HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ)

O czym może opowiadać sekretna historia literatury polskiej? Opowieści o tym, że Rej był alkoholikiem, Wokulski miał nieślubne dzieci, a Słowacki był kochankiem Balladyny to nie są sekrety. To rzekome kulisy literatury, najczęściej załgane. Ta sekretna historia opowiada o śnie, a raczej o szeregu snów, jakie śnimy na jawie, gdy patrzymy na nasz kraj. I nigdy nie wiemy, czy to rzeczywiście nasze własne sny, czy też zostały nam podstępnie podrzucone przez tych, którzy mają władzę nad naszymi rojeniami i koszmarami - czyli przez autorów starych książek i przez ich bohaterów.

źródło opisu: http://zwrotniceczasu.nck.pl/
źródło okładki: http://zwrotniceczasu.nck.pl/

Krzysztof Koehler - RZECZPOSPOLITA. OBYWATELSKOŚĆ. WOLNOŚĆ. SZKICE O POLSKIM PISARSTWIE POLITYCZNYM XVI W.

Zbiór szkiców poświęconych wybranym pomnikom pisarstwa politycznego polskiego Złotego Wieku. Polityczność badanego piśmiennictwa rozumiana jest szerzej niż rozumiemy to słowo dziś. Przekracza ona granicę politycznej praxis i sięga filozofii oraz teologii. Spotykamy tu nie tylko dzieła Zaborowskiego, Modrzewskiego, Orzechowskiego, Kochanowskiego, Goślickiego, Wolana, Górnickiego, Skargi i Warszewickiego, ale też ważne teksty autorów do dziś pozostających anonimowymi. Analizowane są w porządku chronologicznym, prowadzącym zarazem od republikańskiego optymizmu doby późnojagiellońskiej po pewien pesymizm w ocenie państwowotwórczego potencjału wolności, wynikły z doświadczeń okresu późniejszego. Jest to bowiem książka o wolności, fundamencie polskiej odmiany polityczności, ale bardziej o „wolności do” niż „wolności od” polityki, a przede wszystkim o wolności do swobodnej debaty.

źródło opisu: www.nck.pl
źródło okładki: www.nck.pl

Hanna Faryna-Paszkiewicz - POLEMIRA. NIESŁUSZNIE ZAPOMNIANA

Maria Jehanne Wielopolska (1882-1940), autorka głośnych książek (Pani El., Faunessy, Femina, Kryjaki), która "stoczyła się w dziennikarstwo". Po wojnie o Wielopolskiej nie pamiętano. Dopiero w ostatnich latach dostrzeżono, że to ona, na równi z Zofią Nałkowską, dała początek feminizacji kultury.
"Stara weredyczka, która popsuła sobie życie prawdomównością", "czerwona hrabina", "arcywarchoł w spódnicy", "zażarta piłsudczyca". Maria Jehanne Wielopolska (1882-1940), autorka głośnych książek (Pani El., Faunessy, Femina, Kryjaki), która "stoczyła się w dziennikarstwo". W obronie swoich przekonań, zmienianych czasem o 180 stopni, wdawała się w zaciekłe publicystyczne awantury (...) W Dwudziestoleciu była bohaterką złośliwych karykatur i satyrycznych wierszyków, wyśmiewaną w noworocznych szopkach. Po wojnie o Wielopolskiej nie pamiętano. Dopiero w ostatnich latach dostrzeżono, że to ona, na równi z Zofią Nałkowską, dała początek feminizacji kultury. Hanna Faryna-Paszkiewicz, historyczka architektury, nie analizuje twórczości Marii Jehanne. Przeszukała archiwa, by wydobyć z cienia fascynującą postać.

źródło opisu: http://nck.pl/
źródło okładki: nck.pl

Grzegorz Janusz, Ernesto Gonzales - LEKTURNIK

Obrazkowy przewodnik, który prowadzi współczesnego czytelnika przez sienkiewiczowski świat, rzucając - jak latarnia morska - snop światła na przygody bohaterskich pokoleń, wielkie tęsknoty Polaków i wielkie polskie sny.

źródło opisu: http://www.nck.pl/wydawnictwa/318310-lekturnik-now...(?)
źródło okładki: http://www.nck.pl/wydawnictwa/318310-lekturnik-now...»

EWANGELIA ODRZUCONEGO. SZKICE W 90. ROCZNICĘ URODZIN TADEUSZA RÓŻEWICZA

Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza to praca zbiorowa pod redakcją J.M. Ruszara, która powstała w oparciu o referaty z konferencji „Tadeusz Różewicz na tle pokolenia wojennego” (Sucha Beskidzka,11-13 XI 2011). Autorzy poszczególnych artykułów interpretują wybrane wiersze Różewicza lub omawiają przekrojowo różne wątki w jego twórczości – metafizyczne, estetyczne, filozoficzne. Jak napisał jej recenzent, prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, okoliczności wydania tej publikacji – 90. urodziny poety – zmuszają do traktowania Różewicza jako klasyka współczesnej poezji, z drugiej jednak strony autorzy książki widzą w jego twórczości wciąż żywy dialog z czytelnikami i zmagania z poetycką formą.

źródło opisu i okładki: https://www.taniaksiazka.pl/ewangelia-odrzuconego-p-270660.html

Małgorzata Budzowska - FEDRA, CZYLI O ETYCE UCZUĆ W TRAGEDIACH EURYPIDESA, SENEKI I RACINE'A

Krytyka ekspansji rozumu na wszystkie niemal obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu. Małgorzata Budzowska podejmuje ją w perspektywie tekstów uznawanych w tradycji europejskiej za fundamentalne. W centrum jej rozważań znalazła się mianowicie mityczna postać Fedry w kolejnych odsłonach: w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine`a, interpretowanych przez pryzmat ówczesnych koncepcji psychologicznych, etycznych i estetycznych. prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

źródło opisu: Tekst na tyle okładki
źródło okładki: https://sklep.nck.pl/environment/cache/images/500_...»

Bill Readings - UNIWERSYTET W RUINIE

Badając kondycję uniwersytetu u progu XXI w., autor stawia nas przed wyborem: czy iść na ustępstwa wobec korporacyjnej rzeczywistości, w której uczony staje się biurokratą, a student świadomym konsumentem, czy pogrążać się w romantycznej nostalgii, pozostając w ruinach „dawnego” uniwersytetu.

źródło opisu: www.nck.pl
źródło okładki: www.nck.pl

Paweł Dunin-Wąsowicz - POLSKA BIBLIOTEKA WIDMOWA. LEKSYKON KSIĄŻEK ZMYŚLONYCH

Polska Biblioteka Widmowa to obszerny leksykon około dwu tysięcy książek zmyślonych. Większość wzmiankowano w istniejących książkach polskich autorów, ale są tu też zmyślone książki przypisane polskim autorom (realnym lub nie) w istniejących książkach autorów zagranicznych. Są tu rzeczy zmyślone całkowicie i takie, w których możemy domyślać się rzeczywistych dzieł ukrytych pod zmienionymi tytułami. Są tu zmyślone książki dostrzeżone przez autora na rysunkowych półkach w polskich komiksach, a nawet aneks w postaci kilkunastostronicowej Polskiej Filmoteki Widmowej – zmyślone filmy występujące w polskich książkach, w tym zmyślone ekranizacje zmyślonych książek.

źródło opisu: materiały wydawnictwa
źródło okładki: materiały wydawnictwa

Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada

"Wielbicieli Conrada można spotkać w różnych miejscach świata, a zwłaszcza Europy w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Rozmowa może dotyczyć innych pisarzy, a tu nagle oczy interlokutora nabierają tęsknego blasku tułacza wpatrzonego w morze i dowiaduję się od znajomego Francuza, że Conrad mógł przecież równie dobrze nauczyć się języka francuskiego i zasłynąć jako pisarz francuski. Jaka szkoda. Od nieznajomego Włocha dowiaduję się wiele lat później, że przyszedł wysłuchać referatu o Henrym Jamesie, bo tytuł obiecywał porównanie z Conradem. Mniejsza o Jamesa, ale Conrad go fascynuje. Zdarzało się wszakże i tak, że ktoś oznajmiał wobec mnie niechęć do twórczości Conrada, oczekując zapewne płomiennej mowy obrończej. Polka powinna przecież bronić pisarza, w którym świat rozpoznaje Polaka, chociażby i piszącego po angielsku. Czytamy i cytujemy Conrada w przekładzie, choć przecież jest zarazem naszym skarbem narodowym. Szczególnie dziś możemy w nim rozpoznać twórcę transkulturowego, nie tyle przerzucającego mosty, co raczej egzemplifikującego uwewnętrznione relacje wzajemnej kulturowej ciekawości i uprzedzenia. Także literatura poddawana jest rozmaitym testom wytrzymałościowym: ile czytania, odczytywania, wyczytywania, doczytywania udźwignie? Jaki ciężar teoretyczno- i krytycznoliteracki uniesie? Dzieła Conrada okazały się odporne na największe próby ognia. Wytrzymały ataki, żyją. Odkrywają je kolejne pokolenia czytelników."
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz

"Autorzy artykułów wchodzących w skład książki reprezentują naukowe środowiska literaturoznawców (anglistów, polonistów) i kulturoznawców z renomowanych polskich uniwersytetów. Są wśród nich i conradolodzy, i badacze, dla których twórczość Conrada nie stanowi centrum zainteresowań. Dzięki temu osiągnięto interesującą różnorodność odczytań Conradowskiej prozy. Czytelnik odnosi wrażenie aktualizacji lektury tej twórczości oraz pytań stawianych pisarzowi urodzonemu 160 lat temu. Pytania te są oczywiście, jak zwykle, wywoływane przez mocną tematykę i wyrazistych bohaterów twórczości Conrada. Jednak okazja okrągłej rocznicy i roku Conradowskiego jest impulsem do uruchomienia dzisiejszych perspektyw jako aktualizujących kontekstów tych pytań. Otrzymujemy więc katalog Conradowskich problemów absorbujących i ważnych dla dzisiejszego czytelnika/badacza."
prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz

źródło opisu: https://sklep.nck.pl/pl/p/Oddac-sprawiedliwosc-widzialnemu-swiatu/770
źródło okładki: https://sklep.nck.pl/pl/p/Oddac-sprawiedliwosc-widzialnemu-swiatu/770

Fabryka - "Sierpień" (płyta CD)

Płyta pt. „Sierpień” zespołu Fabryka to połączenie klasycznych wierszy pokolenia Kolumbów ze współczesną muzyką rockową.
Kilka z utworów odwołuje się bezpośrednio do dramatycznych wydarzeń Powstania Warszawskiego, jednak większość tekstów to przemyślenia dotyczące sensu życia, wątpliwości i dylematów z jakimi borykali się młodzi ludzie w trudnych czasach okupacji.
Na płycie znajduje się 12 utworów:

"Sierpień" (E. Chudzyński),
"Żądamy amunicji" (Z. Jasiński),
"Modlitwa o nas" i "Wezwanie" (T. Gajcy),
"Drzewa", "Źródło" i "Bez imienia"(K.K. Baczyński),
"Nad nami noc" (T. Borowski),
"Tu mówi Warszawa" (autor nieznany),
"Dlaczego nie mam takiej mocy" (T. Bogusławska),
"Dziś idę walczyć - Mamo!", "Pałacyk Michla" (muz J.Stiasny)
Wydawcami płyty są: Narodowe Centrum Kultury oraz Silver Records

"40 PRZEbojów" - Jakubik & deriglasoff (płyta CD)

Arkadiusz Jakubik jest aktorem znanym z filmów "Wesele", "Dom zły", "Jesteś bogiem" czy "Ziarno prawdy", a także członkiem zespołu Dr. Misio. Olaf Deriglasoff udzielał się w takich kapelach jak Dzieci Kapitana Klossa, Apteka, Homo Twist, Kury, Yugoton, Pudelsi i Kazik na Żywo.
Ich wspólne muzyczne przedsięwzięcie inspirowane jest poszukiwaniami takich twórców jak John Cage czy John Zorn. Jak przekonują artyści, rzecz jest ambitna, eksperymentalna i eklektyczna - od cyber punka, przez elektro pop, disco techno, do hardcore'u. Wszystko do tekstów autorstwa Krzysztofa Vargi i Marcina Świetlickiego.

Piotr Kozak - "Sztuka i myśl"

W pracy Sztuka i myśl staram się argumentować, że sztuka jest formą myślenia. Rozumiem przez to, po pierwsze, że możemy o sztuce myśleć jako o pewnej klasie operacji pojęciowych, gdzie operacje pojęciowe należy interpretować jako bezpośrednie rozpoznawania poprawności realizacji danej dyspozycji poznawczej lub praktycznej. Po drugie, argumentuję, że sztukę możemy rozumieć jako pewien sposób widzenia i myślenia. Twierdzę, że sztuka ukazuje to, w jaki sposób możemy widzieć i myśleć o danych przedstawieniach, mówiąc ściślej, sztuka wyznacza reguły i pojęcia, za pomocą których widzimy i myślimy. Po trzecie, twierdzę, że tak jak logika uczy formułować wnioski, tak sztuka uczy widzieć, a bez sztuki stajemy się w metaforycznym sensie ślepi. Literatura piękna, malarstwo czy muzyka czynią nas w pewnym nietrywialnym sensie bogatszymi, ponieważ pozwalają spostrzegać świat z różnych perspektyw. Ukazują nam nieoczywiste aspekty danej rzeczywistości społecznej, zewnętrznej czy wewnętrznej, ucząc tego, w jaki sposób spostrzegać daną rzeczywistość i pozwalając nam spojrzeć na świat z perspektywy innego podmiotu i innych czasów. Czy jest to wiele? Trudno od jakiejkolwiek dziedziny wymagać więcej.
Piotr Kozak

źródło opisu: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary Skargi 2016
źródło okładki: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary Skargi 2016

Piotr Graczyk - "Przyszłośc pewnej przenośni"

Zwycięski esej trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Przeniesienie to wpisana w proces psychoanalizy miłość, jaką pacjentka/pacjent obdarza psychoanalityka. Miłość ta, powiada Freud, jest tylko częścią większej całości: „przeniesienie to tylko część powtarzania”. Czym jest zaś przymus powtarzania, ananke? Zostawiając na stronie książkę Freuda i wracając na scenę mitu, ująć to można następująco: ananke to tyle co siła mitu przykuwająca ludzi do pierwotnej sceny, w której czas zostaje im przyznany jako z góry stracony: to, co przesądza o więziach widza obrazu z rzeczami, które na nim widzi.

Piotr Graczyk
- filozof, tłumacz, pracownik Instytutu Kultury UJ, redaktor kwartalnika „Kronos”, autor książki Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce (2013), licznych artykułów i przekładów - m.in. pism G.W.F. Hegla, F.W.J. Schellinga, G. Lukácsa, M. Heideggera, T. Adorno, J. Taubesa, C. Schmitta, H. Blumenberga, N. Landa.

Krzysztof Okopień - "Totalitaryzm i trzy pytania Kantowskie"

Prezentowany w książce wykład profesor Krzysztof Okopień wygłosił 10 października 2015 roku w Teatrze Królewskim, podczas gali wręczenia Nagrody im. Barbary Skargi, przyznawanej przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Krzysztof Okopień
ur. w 1956 roku. Studiował, doktoryzował się i habilitował w Instytucie Filozofii UW, gdzie pracuje obecnie w Zakładzie Filozofii Kultury.

Instagram