Teraz czytasz

„Młoda muzyka 2020”

Bez kategorii

„Młoda muzyka 2020”


(Imię i nazwisko: instrument)
(data powstania, miejsce działalności, gatunek muzyczny, dorobek, plany)

2 dowolne utwory prosimy przesyłać dowolnym serwisem do przesyłania plików (np. WeTransfer) na adres krzysztof_laskowski@sok.info.pl

Regulamin konkursu:

I. CELE i ZAŁOŻENIA FESTIWALU
1. Organizatorem Festiwalu jest Staszowski Ośrodek Kultury
28-200 Staszów ul.Parkowa 6
2. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.
3. Celem festiwalu jest promocja, konfrontacja młodzieżowych zespołów
muzycznych
4. Festiwal ma charakter konkursowy.
5. Po przesłuchaniach wyłonieni zostaną laureaci Festiwalu, którzy otrzymają
nagrody – talony na zakup sprzętu muzycznego o wartości:
1. miejsce tj. Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – 2000 zł
2. miejsce – 700 zł
3. miejsce – 300 zł
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali widowiskowej SOK w dniu
7.02.2020 w godz. 17.00 – 20.00
Podczas przesłuchań każdy zespół może zaprezentować się na scenie 60 min
(łącznie z nagłośnieniem ).
7. Do oceny uczestników zostanie powołane profesjonalne jury, które wyłoni
laureatów oceniając:
– warsztat wykonawczy,
– oryginalność twórczą,
– kompozycje oraz aranżacje utworów
– ogólny wyraz artystyczny.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zespołu do dnia 24.01.2020 r.:
– za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.sok.info.pl
wraz z przesłaniem 2 dowolnych wykonanych przez zespół utworów muzycznych
w formacie mp3.
– poprzez przesłanie pocztą lub doręczenie na adres organizatora wypełnionej karty
zgłoszeń oraz płyty CD z dwoma dowolnymi utworami w wykonaniu zespołu.
– podpisanie oświadczenia o ochronie danych osobowych przez wszystkich
członków zespołu (ostatni strona zgłoszenia).
2. O zakwalifikowaniu do Festiwalu zdecyduje Organizator na podstawie
przesłanych nagrań i poinformuje zakwalifikowane zespoły telefonicznie
do dnia 27.01.2020 r.
3. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły muzyczne – instrumentalno –
wokalne, oraz instrumentalne wykonujące szeroko rozumianą
muzykę młodzieżową, których średnia wieku nie przekracza 35 lat.
6. Do konkursu dopuszczalne są zarówno kompozycje własne,
jak i zapożyczone – „covery”.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia nagłośnienie wraz z obsługą akustyka oraz tzw.
„tyły” – perkusja (werbel, talerze, stopa – własne),wzmacniacze basowy,
dwa wzmacniacze gitarowe do dyspozycji uczestników.
2. Organizator zapewnia sobie prawo do ustalenia kolejności występów biorąc
pod uwagę względy techniczne i logistyczne.
3. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, przejazdu
oraz wyżywienia zespołów.24

Instagram