„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu” –  J. R. R. Tolkien, „Dwie wieże’

 Tolkien to autor takich klasyków literatury jak „Władca pierścieni” czy „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Brytyjski pisarz, profesor filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Czy będziecie świętować Światowy Dzień Czytania Tolkiena i przeczytacie choćby fragment którejś z jego książek?

         Zanim zaczniecie czytać, mamy dla Was minikonkurs.  Aby  wziąć w nim udział, polub nasz post, udostępnij go na swojej osi czasu (publicznie) i odpowiedz na trzy pytania dotyczące Tolkiena. Odpowiedzi prześlij na adres konkursy@sok.info.pl do 30 marca do godz. 15.00, podając w treści jednocześnie imię i nazwisko, adres i tel. kontaktowy.  Dla pierwszych dwóch osób, które przyślą poprawne odpowiedzi, czekają nagrody niespodzianki.

1) J. R .R. Tolkien urodził się na terenie obecnej…

A – Wielkiej Brytanii

B – Kanady

C – Republiki Południowej Afryki

2) Największą sławę Tolkienowi przyniosły książki, których akcja dzieje się w mitycznym świecie. Jakim?

A – Asgardzie

B – Śródziemiu

C – Westeros

3) Dlaczego Dzień Czytania Tolkiena obchodzimy 25 marca?

A – Tego dnia zmarł Tolkien

B – Tego dnia zakończono tzw. Wojnę o Pierścień

C – Tego dnia premierę miał „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Powodzenia!!!


Uwaga! Wzięcie udziału w minikonkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą RODO zamieszczoną poniżej. Jeśli jesteś niepełnoletnią osobą, obowiązkowo zapoznaj z klauzulą swoich rodziców/opiekunów.

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i danych jest: Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: rodo@urbanowicz.net.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: udziału w mini konkursie „Czytaj Tolkiena”.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archi -wizacji, dotyczących realizacji konkursów, przeglądów i festiwali-kategoria archiwalna – A.

Ma Pani/Pan prawo do: 1.dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.