Tematem dzisiejszej lekcji będzie kolejna szachowa figura – Hetman, bardziej znana pod nazwą Królowa.