Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. To szereg przedsięwzięć oraz duże zaangażowanie zwykłych mieszkańców Polski, w tym kobiet, które wniosły znaczącą rolę w jego przebieg. Spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych oraz wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Na temat zrywu 1863-1864 rodzi się wiele pytań i wątpliwości, nasuwają się wnioski i uwagi. O działaniach w regionie Ziemi Świętokrzyskiej, finansowaniu zrywu oraz o roli kobiet w Powstaniu, podczas debaty historycznej 15 czerwca w Staszowskim Ośrodku Kultury, opowiedzieli prelegenci: Paweł Krakowiak, Paweł Staszczak oraz Grzegorz Szymański. Zainteresowani słuchacze chętnie wdawali się w dyskusję, zadawali pytania oraz wyrażali swoje opinie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pt. „Kobiety w Powstaniu Styczniowym”.

Debata została zorganizowana w ramach projektu „Powstańcie Polacy!” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.