W wykonaniu duetu:
Anna Parkita (fortepian),
Przemysław Wierzba (wiolonczela).

W programie m.in. utwory kompozytorów związanych z regionem świętokrzyskim – W. Lutosławskiego, A. Cwojdzińskiego, Ł. Wosia.

Anna Parkita – pochodząca z Kielc pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jerzego Sulikowskiego oraz prof. Jarosława Drzewieckiego. Studentka studiów podyplomowych w prestiżowej La Schola Cantorum w Paryżu w klasie prof. Eugena Indjica. Obecnie pracuje w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 2017 r. na stanowisku asystenta) oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach (jako nauczyciel fortepianu i akompaniator). W roku 2020 uzyskała stopień doktora sztuki nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, a jej praca dotycząca twórczości fortepianowej Antoniego Kątskiego została uznana za niezwykle cenny wkład dla dyscypliny sztuki muzyczne

Przemysław Wierzba – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach. Początkowo kształcił się w klasie wiolonczeli Jerzego Mikuśkiewicza, a następnie pod kierunkiem Ewy Dobrowolskiej. Wyższe studia ukończył w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Bernarda Poloka. Będąc uczniem PSM w Kielcach występował w charakterze solisty z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach jako laureat trzech kolejnych edycji Ogólnoszkolnego Konkursu Wykonawczego w latach 1998 – 2002. W trakcie studiów uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez prof. Tsuyoshi Tsutsumi, prof. Adalberta Skocica. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gry w zespołach kameralnych doskonalił pod kierunkiem dr. hab. Szymona Krzeszowca oraz dr. hab. Witolda Zabornego.

Wstęp bezpłatny.