Trwa karnawał 2021. W związku z pandemią nie odbywają się zimowe bale, zabawy i  maskarady, cechujące się kolorowymi i wymyślnymi kostiumami oraz atrakcyjnymi  maskami zasłaniającymi twarz. Dzięki nim można było na chwilę wcielić się w inną rolę i oderwać od rzeczywistości. Maskę  można było kupić lub wypożyczyć, ale prawdziwym wyzwaniem było wyczarować ją samemu. Aby poczuć choć troszkę klimat zabawy ostatkowej, zachęcamy do wykonania maski i wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „NAJCIEKAWSZA MASKA KARNAWAŁOWA”.

* Organizatorem konkursu jest Staszowski Ośrodek Kultury.

* Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, inspirowanie do pracy twórczej, pielęgnowanie tradycji karnawałowych, poznawanie różnorodnych form i technik plastycznych, jak również stwarza możliwość prezentacji własnych dokonań.  

* Prace mogą być wykonane w dowolnej technice – malarstwo, pastele, akwarela, wydzieranka, wyklejanka, wyszywanka, z użyciem tkanin, koronek, bibuły, plasteliny, modeliny, cekinów, piór itp.

* Forma pracy – przestrzenna (do noszenia lub przyłożenia do twarzy).

* Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

* W przypadku placówek oświatowych ilość wytypowanych do konkursu prac z jednego przedszkola lub szkoły  jest ograniczona – maksymalnie 10 prac.

* Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą RODO (załącznik nr 1), wypełnienie metryczki informacyjnej wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2) i przesłanie razem z pracą. 

* Prace należy dostarczyć do Staszowskiego Ośrodka Kultury (ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów) do dnia 16 lutego 2021 r. do godz. 16.00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

* Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

* Prace konkursowe oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:

I kategoria – przedszkola

II kategoria – szkoły podstawowe – kl. I – III

III kategoria – szkoły podstawowe  – kl. IV – VIII

IV kategoria –  szkoły średnie

V kategoria – dorośli

* Kryteria oceny:

– trudność wykonania (pracochłonność),

– różnorodność technik,

– wrażenia artystyczne (pomysłowość, atrakcyjność, oryginalność, gama kolorystyczna),

– estetyka wykonania,

– zgodność pracy z tematem,

– samodzielność w wykonaniu pracy (gotowe maski ze sklepu nie będą brane pod uwagę).

* Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora. SOK zastrzega sobie prawo do eksponowania prac na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością, a także na wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych.

* Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SOK, gdzie również zostanie podana informacja dotycząca odbioru nagród.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

ZGODY I OŚWIADCZENIA