Staszowski Ośrodek Kultury oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” zapraszają do wysłuchania prelekcji prof. dr. hab. Piotra Zbroga, a także do udziału w dyskusji na temat mowy ciała. Rozstrzygniemy wówczas XX Powiatowy Turniej Ortograficzny.

Mowa ciała jest pojęciem bardzo szerokim, a niekiedy używa się go jako synonimu komunikacji niewerbalnej. Obejmuje na przykład: gesty, ruchy ciała, mimikę, postawę, ukierunkowanie ciała, ruchy oczu itp. Warto nadmienić, że świadomość funkcjonowania tej formy komunikacji jest przydatna w życiu codziennym.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Świętokrzyskiego.