28 maja, godz. 10:00

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Staszowski Ośrodek Kultury zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami do udziału w konferencji edukacyjnej „Na drodze do wolności”. Będzie ona pierwszą z cyklu spotkań, prezentujących kluczowe w historii polskiego narodu wydarzenia, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu.
Tematem przewodnim bieżącej konferencji „Na drodze do wolności. 1989: rok przełomu”, która organizowana jest w ramach upamiętnienia 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, jest upadek systemu komunistycznego w Polsce. Wykłady, zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, pozwolą uczniom poznać najważniejsze cechy systemu komunistycznego w Polsce, działalność i wiodące postaci opozycji demokratycznej, przejawy kryzysu państwa w latach osiemdziesiątych XX w., ustalenia Okrągłego Stołu i wreszcie przebieg oraz znaczenie głosowań z czerwca 1989 r. dla zakończenia czterdziestopięcioletnich rządów partii komunistycznej w Polsce.
W trakcie konferencji odbędzie się interaktywny quiz wiedzy historycznej z zakresu prezentowanego podczas wykładów. Będą w nim mogli uczestniczyć wszyscy chętni, a zdobywcy największej liczby punktów zostaną nagrodzeni.

PROGRAM
10.00 – otwarcie
• 10.10 Jakim państwem była PRL? – dr Michał Zawisza
• 10.40 Burzliwe lata osiemdziesiąte – Marek Jończyk
• 11.10 „… skończył się w Polsce komunizm” – Edyta Krężołek
• 11.40–12.00 dyskusja i podsumowanie
Prowadzenie: Ilona Religa.

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: katarzyna.pronobis@ipn.gov.pl.