Zapraszamy 13 grudnia o godz. 11:00 na otwarcie wystawy pt.: „Opozycja i opór społeczny w woj. świętokrzyskim w latach 1974-1989”

Program:
– wprowadzenie,
– wykład pracownika delegatury IPN w Kielcach,
dr Marka Jończyka, połączony z prezentacją multimedialną,
– wspomnienia działacza opozycji antykomunistycznej Józefa 
Małobęckiego,
– omówienie wystawy.

Wstęp bezpłatny