Quiz – 496. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa

foto: Agnieszka Kwiecień

11 kwietnia obchodzimy 496. rocznicę nadania praw miejskich dla Staszowa. To ważne wydarzenie historyczne w znaczący sposób przyczyniło się do jego rozwoju, przede wszystkim z uwagi na powstanie cechów rzemieślniczych i rozwój infrastruktury miejskiej. Staszów posiada prawa miejskie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Chcąc przybliżyć historię naszego miasta, zapraszamy do udziału w quizie, który nawiązuje do tej jakże ważnej rocznicy.

Przekonaj się, jaką masz wiedzę na temat swojego miasta.

Dla pierwszych trzech osób, które prawidłowo rozwiążą quiz, mamy przygotowany upominek.


496. rocznica praw miejskich Staszowa

Imię i nazwisko
E-mail
Nr. telefonu
1. 
Który król nadał dla Staszowa prawa miejskie?

2. 
Który właściciel wyjednał uzyskanie praw miejskich dla Staszowa?

3. 
Która data uzyskania przez Staszów praw miejskich jest poprawna?

4. 
Jakie wydarzenie historyczne poprzedziło nadanie praw miejskich dla Staszowa?

5. 
Który staszowski kościół jest najstarszy?

6. 
W którym wieku zostały wybudowane kramnice zwane ratuszem?

7. 
W którym roku został zniszczony przez Tatarów kościół św. Bartłomieja?

8. 
Który z polskich dowódców przechodził z wojskami przez Staszów po podpisaniu Uniwersału Połanieckiego?

9. 
Kiedy w Staszowie rozegrała się bitwa z wojskami rosyjskimi w czasie Powstania Styczniowego?

10. 
Który dowódca powstańczy przebywał w Staszowie w czasie Powstania Styczniowego?

11. 
Rodzina którego wybitnego Polaka posiadała swą willę w Wiśniowej?

12. 
Który dowódca stacjonował w Oględowie w czasie I Wojny Światowej?

13. 
Który dowódca mieszkał w Staszowie w 1918 r.?

14. 
Pod czyim wezwaniem była staszowska cerkiew?

15. 
Która jednostka wojskowa stacjonowała w Staszowie w okresie międzywojennym?

16. 
Gdzie w pobliżu Staszowa hitlerowcy po raz pierwszy użyli na froncie wschodnim czołgów "Tygrys Królewski" w sierpniu 1944 r.?

17. 
Jaki surowiec przyczynił się do rozwoju Staszowa po II Wojnie Światowej?

18. 
Który prezydent RP gościł w Staszowie?

19. 
Jakie huty znajdują się na terenie gminy Staszów?
KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6,28-200 Staszów Administrator powołał Inspektora Ochrony rodo@urbanowicz.net.pl Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe (w przypadku braku wyznaczenia Inspektora, należy podać dane Administratora): Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Udziału w quizie „496. rocznica praw miejskich Staszowa”.

 Podstawą do przetwarzania Pani/Pana Udzielona przez Pana/Panią zgoda na danych osobowych jest: przetwarzanie danych Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji konkursów, przeglądów i festiwali – kategoria archiwalna –A Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,

2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.przenoszenia danych,

5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Instagram