496. rocznica praw miejskich Staszowa

Imię i nazwisko
E-mail
Nr. telefonu
1. 
Który król nadał dla Staszowa prawa miejskie?

2. 
Który właściciel wyjednał uzyskanie praw miejskich dla Staszowa?

3. 
Która data uzyskania przez Staszów praw miejskich jest poprawna?

4. 
Jakie wydarzenie historyczne poprzedziło nadanie praw miejskich dla Staszowa?

5. 
Który staszowski kościół jest najstarszy?

6. 
W którym wieku zostały wybudowane kramnice zwane ratuszem?

7. 
W którym roku został zniszczony przez Tatarów kościół św. Bartłomieja?

8. 
Który z polskich dowódców przechodził z wojskami przez Staszów po podpisaniu Uniwersału Połanieckiego?

9. 
Kiedy w Staszowie rozegrała się bitwa z wojskami rosyjskimi w czasie Powstania Styczniowego?

10. 
Który dowódca powstańczy przebywał w Staszowie w czasie Powstania Styczniowego?

11. 
Rodzina którego wybitnego Polaka posiadała swą willę w Wiśniowej?

12. 
Który dowódca stacjonował w Oględowie w czasie I Wojny Światowej?

13. 
Który dowódca mieszkał w Staszowie w 1918 r.?

14. 
Pod czyim wezwaniem była staszowska cerkiew?

15. 
Która jednostka wojskowa stacjonowała w Staszowie w okresie międzywojennym?

16. 
Gdzie w pobliżu Staszowa hitlerowcy po raz pierwszy użyli na froncie wschodnim czołgów "Tygrys Królewski" w sierpniu 1944 r.?

17. 
Jaki surowiec przyczynił się do rozwoju Staszowa po II Wojnie Światowej?

18. 
Który prezydent RP gościł w Staszowie?

19. 
Jakie huty znajdują się na terenie gminy Staszów?