Początkowo liczył około 30 osób. Inicjatorzy zakładali aktywizację osób w wieku powyżej 50 lat. Jednakże w jego działalność zaangażowane są osoby dużo młodsze. Klub Inicjatyw Twórczych „Talent”, bo o nim mowa, powstał w Staszowskim Ośrodku Kultury w październiku 2011 roku.
Z miesiąca na miesiąc przybywało i osób, i pomysłów. Wiele z nich potrzebowało finansowania. Pierwsza inicjatywa jeszcze grupy nieformalnej została sfinansowana w ramach Programu Działaj Lokalnie VII na realizację zadania pt. „Warsztaty twórcze dla osób w wieku 50+”. Ale to dopiero początek. Liczba członków zwiększała się, a i źródeł finansowania również pojawiało się więcej. By ułatwić funkcjonowanie i sięgnąć po dodatkowe pieniądze założono Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”. Już wkrótce organizacja otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację różnorodnych inicjatyw przez okres 2 lat.
Dzisiaj stowarzyszenie liczy ponad 100 członków, a właściwie członkiń, gdyż zdecydowana większość to kobiety. Organizacja w partnerstwie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury realizuje wiele inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, organizacji czasu wolnego itp. To szereg zrealizowanych przedsięwzięć, inicjatyw, akcji, spektakli itp.
W roku 2018 podczas I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów w kategorii kabaret/teatr „talentowy” zespół zdobył miejsce, a w dziedzinie taniec III. W 2020roku stowarzyszenie zostało wyróżniono w konkursie LIDER AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI” w kategorii „Działania społeczne – rozwój kapitału ludzkiego”. 8 lat działalności, 110 członków, 280 tys. zł pozyskanych na aktywizację mieszkańców Staszowa (ze środków unijnych, rządowych, samorządowych i NGO).