Dzisiaj sekcja plastyczna INDYGO. Niegdyś po prostu – sekcja plastyczna. Zawsze liczna, utalentowana, kreatywna i twórcza. Plastyka jako jedna z podstawowych dziedzin kultury od początku istnienia Ośrodka miała swoje właściwe miejsce. Zawsze prowadzona przez odpowiednich instruktorów, którzy, oprócz wiedzy, posiadali umiejętności pedagogiczne i nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą. To powodowało, że aż do dzisiaj są to liczne grupy. Wielu młodych wówczas ludzi dzisiaj jest absolwentami akademii sztuk pięknych, politechnik, Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, ale także i liceów plastycznych. To dzisiaj magistrzy sztuki, graficy, artyści malarze, rzeźbiarze, projektanci, inżynierowie, ceramicy, konserwatorzy, rysownicy. Większość z nich oczywiście wykonuje pracę niezwiązaną z młodzieńczymi zainteresowaniami, jednakże zdobywana wiedza w miłej atmosferze, w gronie rówieśników z pewnością pomogła w dalszych etapach życia.
Uczestnicy zajęć plastycznych w SOK wiedzą, że ich praca edukacyjna to nie tylko spotkania w pracowni plastycznej, lecz także różne wyjazdy, zajęcia plenerowe, kilkudniowe plenery. Ze względu na różnorodność plastyki realizowane zajęcia odbywały i nadal odbywają się z uwzględnieniem różnych miejsc, technik, narzędzi i form przekazu. Dzieci i młodzież często brała udział w plenerach malarskich i rękodzielniczych. W naszych kronikach zapisały się np. plenery: wikliniarsko-malarski w Rudniku nad Sanem, w Kazimierzu Dolnym, na Ukrainie, w Domu Pracy Twórczej Anny Chojnackiej i Adama Ochwanowskiego (linoryt, grafika, malarstwo, haft), warsztaty w Kapkazach (ceramika, odlewanie w formach gipsowych, malowanie podszkliwne, szkliwinie). Kilkudniowe warsztaty odbywały się również na miejscu, np. w Golejowie, gdzie w 1999r. odbyły się Warsztaty Artystyczne Staszów ’99 w dziedzinie teatru, plastyki, tańca, fotografii i muzyki. Niektóre z nich przybierały formy cykliczne realizowane corocznie.
Działalność sekcji spotykała się także z sympatią sponsorów i darczyńców, którzy wspierali jej działalność, dofinansowywali plenery i warsztaty, a ich przedstawiciele odwiedzali młodzież podczas realizacji zajęć.
Corocznie na zakończenie roku artystycznego w SOK przygotowywana jest wystawa zbiorowa członków sekcji plastycznej.
Obecnie instruktorem sekcji plastycznej jest Małgorzata Polańska. Do 2012 roku zajęcia prowadziła obecna p. dyrektor SOK Katarzyna Ciepiela, która przejęła grupę pracującą z p. Lucyną Gozdek.

« z 2 »