✨Za nami pierwszy dzień XXI Festiwalu Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. ✨

▪️Wydarzenie to stanowi platformę, która umożliwia artystom niepełnosprawnym prezentację swoich talentów i twórczości szerszej publiczności. Ukazują sztukę jako potężne narzędzie integracji społecznej i wyrażania siebie, niezależnie od ograniczeń czy różnic.

▪️Festiwal ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat pozytywnego wkładu osób niepełnosprawnych w życie kulturalne i społeczne, tworząc atmosferę wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Wpływa to na kształtowanie bardziej otwartego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę podzielić się swoją pasją i talentem.

▪️W wydarzeniu uczestniczyli goście: burmistrz Miasta i Gminy Staszów dr Leszek Kopeć, z-ca burmistrza dr Ewa Kondek, starosta staszowski Romuald Zgrzywa oraz wicestarosta staszowski Leszek Guzal. Udzielając patronatu honorowego, złożyli gratulacje i podziękowania za udział w 21. już edycji. Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Anna Gogola przedstawiła cele przedsięwzięcia i idee mu przyświecające, podkreślając, że tak naprawdę w kontekście kultury bariery istnieją tylko w naszej wyobraźni.

Tego dnia swoje talenty wokalne i plastyczne zaprezentowali przedstawiciele:🔸️Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych, 🔸️Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Opatowie, 🔸️Środowiskowego Dom Samopomocy w Kurozwękach, 🔸️Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie, 🔸️Warsztatów Terapii Zajęciowej TWRP „Wszechnica Konecka”,🔸️ Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie, 🔸️Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, 🔸️Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie, 🔸️Niepublicznego Przedszkola Specjalne „Miś” w Staszowie oraz 🔸️Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespołu Domów Opieki w Ratajach Słupskich.🫂

Festiwal jest więc dla nas wszystkich niezwykłym świętem talentu, kreatywności i wzajemnego zrozumienia. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Wami go celebrować. Niech stanie się inspiracją do dalszych działań na rzecz integracji i akceptacji w naszym społeczeństwie.