Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Barbary
Staszowski Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Starostwo Powiatowe w Staszowie

XXX REGIONALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

06 stycznia 2019 r.

Sala Widowiskowa Staszowskiego Ośrodka Kultury

Celem Festiwalu jest pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowych związanych ze śpiewaniem kolęd i pastorałek.
Program:
godz. 15.30 – koncert w wykonaniu uczestników Festiwalu i zaproszonych gości
– wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków

Warunkiem udziału w Festiwalu jest doręczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszeń w terminie do dnia 02 stycznia 2019 r.
Każda zgłaszająca instytucja może zaprezentować (zespoły i soliści) 1 kolędę, pastorałkę lub „wiązankę” o czasie nie przekraczającym 4 minuty.

Organizator zapewnia:

  • nagłośnienie,
  • poczęstunek dla wykonawców i opiekunów grup.

Przy ustalaniu kolejności występów pod uwagę brane są następujące kryteria:

  • względy techniczne
  • wiek uczestników
  • odległość od miejsca zamieszkania.

Festiwal nie ma charakteru konkursowego i jest jedynie formą prezentacji dorobku artystycznego uczestników.

Karta zgłoszenia