Zapomniane ogniwo

Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956

Wystawa przygotowana we współpracy z Delegatura IPN w Kielcach

Kim są żołnierze wyklęci? Skąd taka nazwa? Czy słuszna? Jakie działania prowadzili? To wynik burzliwej historii Polski, która nawet po II wojnie światowej nie zaznała spokoju, zresztą tak, jak i po I. W sali klubowej SOK przygotowana jest wystawa fotografii i dokumentów zatytułowana “Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”. Przedstawia genezę, działalność propagandową i wojskową, portret zbiorowy konspiracji młodzieżowej w liczbach i chronologii, członków, także z Ziemi Staszowskiej. Podejmuje również kwestie procesów, wyroków i buntu altruistycznego. „Będziemy dumnie ginąć dla sprawy, ginąć, by wam i innym żyło się lepiej, by matki nasze żyły w spokoju” (fragment odezwy „Robotnicy Warszawy” wydanej przez członków Młodej Gwardii przeciw komunistom).

Wystawa znajduje się w sali klubowej.

O wystawie opowiada Paweł Ciepiela:

« z 28 »
Instagram