„Enea wspiera muzyczne talenty”. W wyniku eliminacji wstępnych konkursu wokalnego
dla dzieci i młodzieży, które odbyły się 12 maja, wyłoniono osoby nominowane do II etapu.
Młodzi artyści wystąpią z zespołem 21 maja podczas wydarzenia – ENEA Połaniec Festiwal.
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody pieniężne.
Organizatorem konkursu jest Staszowski Ośrodek Kultury
w partnerstwie z:
ENEĄ Elektrownią Połaniec, Fundacją Wspomagania Oświaty w Połańcu i Just for Music.