I Przegląd Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych odbył się w grudniu 2001 roku. Wzięło w nim udział wówczas 5 ośrodków z regionu: DPS w Łagiewnikach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu i DPS w Gnojnie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wydarzenie organizowane jest do dzisiaj. Przez poszczególne lata uczestnictwo zgłaszało coraz więcej instytucji z całego województwa świętokrzyskiego. W roku 2019r. w wydarzeniu wzięło udział ponad 30 placówek.
Przez te prawie 20 lat przegląd odbywał się w 3 miejscach. Początkowo realizowano go w budynku SOK, jednak ze względu na bariery architektoniczne już w roku 2011 prezentacje odbywały się w hali OSiR. Coraz większa liczba osób i instytucji oraz chęć prezentacji działań szerszemu gronu odbiorców skłoniła nas do organizacji festiwalu w plenerze. XIV edycja odbyła się w Parku „Zalew nad Czarną” (2016r.). W początkowych edycjach organizowaliśmy licytacje prac plastycznych, rękodzieła, z których dochód przeznaczano na działalność ośrodków.
Z jednej strony świadomi własnych ułomności i ograniczeń, a z drugiej wrażliwi i wielcy duchem, osoby niepełnosprawne podczas festiwalu pokazują, że nie mają żadnych kompleksów. Często okazuje się, że mają talent w danej dziedzinie. Przy organizacji wydarzenia zawsze przyświeca nam cel główny: prezentacja i promowanie dorobku artystycznego instytucji z regionu opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, a także podniesienie publicznej świadomości o pozytywnym wkładzie niepełnosprawnych w życie kulturalne i społeczne, integracja, wymiana doświadczeń opiekunów grup, instruktorów i nauczycieli. Obecnie, oprócz prezentacji osób, wspomagamy także pracę instruktorów poprzez organizację warsztatów. Często zapraszamy gości. Od początku organizację koordynuje Krzysztof Laskowski.
W maju miała odbyć się XVIII edycja.

Zdjęcia do 2016 roku.

« z 2 »