W latach 1984 – 1990 przy Staszowskim Ośrodku Kultury działał Klub Miłośników Fantastyki „Gea”. Z kart kroniki Klubu możemy wyczytać:

 • „Zaczęło się to w styczniu 1984 r. Dwóch Januszów: Monte i Żukowski, wymyślili sobie stworzenie przy Staszowskim Domu Kultury klubu fantastyki. Dyrektor Antoni Drozd w pełni poparł inicjatywę zapaleńców, pomagając im organizacyjnie, choć chyba nie wiedział wtedy, co go czeka w przyszłości. Pomysł iście fantastyczny, więc aby oblec go w kształt realny, pojechali do Warszawy, do redakcji miesięcznika „Fantastyka” po fachowy instruktaż. Powstał dzięki temu Klub Miłośników Fantastyki „Gea”….” – „Siarka” nr 20(945) z dn. 15.05.1987 r.
 • Prezesem wybrano Janusza Monte, sekretarzem został Jan Żukowski. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Początkowo klub liczy 10 osób jednak w bardzo szybkim czasie liczba członków klubu zwiększa się do 60. Klub zostaje zarejestrowany w Polskim Stowarzyszeniu Miłośników Fantastyki w Warszawie.
 • członkowie KMF „Gea” uczestniczą w kilku ogólnopolskich zjazdach, sympozjach naukowych, przeglądach filmów SF w Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu i Gdyni.
 • 4-7.10.1984 r – klub organizuje Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dni Fantastyki – Staszów 84” – dyskusje i referaty na temat współczesnej fantastyki naukowej, historii polskiej fantastyki, polskiego i światowego kina fantastycznego, spotkania z pisarzami, krytykami, wydawcami, wystawa grafiki, filmy, kiermasze.
 • 9-12.05.1985 r. – w Staszowie odbywa się Ogólnopolskie Seminarium nt. „Pozaliterackie środki wyrazu w fantastyce” – wykłady, wystawy plastyczne, muzyka elektroniczna, filmy video
 • Liczba członków KMF „Gea” zwiększa się do 90 osób, członkowie klubu spotykają się raz w tygodniu, w klubie wyłaniają się następujące sekcje: graficzno – fotograficzna, komputerowa, literacka, muzyczna i filmowa. Zostaje wybrany nowy zarząd klubu, prezesem zostaje Janusz Monte, wiceprezesem Robert Wąsikiewicz, a sekretarzem Mariusz Zając.
 • 7-10.05.1987 r. – w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. „Fantastyka Ludowa w Polsce i na świecie” – FOLKON 87 odbywają się spotkania i wykłady m. in.: J. Myjaka, R. Bugaja, W. Grąbczewskiego, G. Lasonia, A. Szatkowskiego, M. Parowskiego oraz wystawa plakatu, malarstwa surrealistycznego i rzeźby artystów ludowych, pokazy filmów i gier komputerowych.
 • 1987/88 – zmienia się skład zarządu – zastępcą prezesa Janusza Monte zostaje Sylwia Bonarek, a sekretarzem Arkadiusz Olszewski. Klub organizuje nowe przedsięwzięcia m.in.: giełdę książki SF, quiz wiadomości o literaturze i filmie SF, konkursy plastyczne „Kosmos w oczach dziecka”, „Pojazdy kosmiczne”, „Kobieta w fantastyce”.
 • 12-15.05.1988 r. – kolejny zjazd miłośników fantastyki – seminarium nt. „Fantastyka w literaturze i filmie dla dzieci i młodzieży”- referaty i dyskusje, spotkania z pisarzami, krytykami i wydawcami (E. Nowacka, J. Papuzińska, A. Niewiadowski, M. Parowski, G. Leszczyński), wystawa książek, komiksu oraz grafiki i ilustracji fantastycznych autorów miesięcznika „Fantastyka”.
 • 9.09.1988 r. – do zarządu klubu wchodzi Maciej Janeczko jako II wiceprezes.
 • 2-9.10.1988 r. – klub realizuje międzynarodowe sympozjum nt. „Fantastyka – dzieła, przekłady, recepcje”, które zgromadziło pisarzy, krytyków, tłumaczy z dziedziny literatury fantastycznej, przedstawicieli kilku polskich oficyn wydawniczych oraz miłośnicy tej literatury. W sympozjum udział wzięli również tłumacze polskiej literatury fantastycznej z kilku krajów europejskich: Czechosłowacji, Holandii, Szwecji, Włoch i Związku Radzieckiego.
 • 2.12.1988 r. – KMF „Gea” obchodzi 5 – lecie swojej działalności – odbywa się maraton filmów video oraz konkurs wiadomości o literaturze i filmie SF.
 • luty 1990 r. – „Janusz Monte nie żyje! Ta tragiczna wiadomość zelektryzowała i wstrząsnęła nami dnia 26.02.1990 r. W osobie Janusza Montego straciliśmy nie tylko współzałożyciela i prezesa klubu, ale także świetnego organizatora życia klubowego…”
 • marzec 1990 r. – wybrano nowy zarząd – prezesem zostaje Maciej Janeczko, wiceprezesem Robert Toś, a sekretarzem Robert Słodkowski.
  „…Śmierć Janusza Montego zdegradowała nasz klub do zwykłego prowincjonalnego klubu, który się nie liczy na arenie krajowej, lecz miejmy nadzieję, że potrwa to niedługo…”
 • „26.04.1990 r. – maraton filmów video” – jest to ostatni zapis w kronice ilustrującej działalność KMF „Gea”, kolejne karty zostają puste.