W zaistniałej sytuacji, szanując pracę nauczycieli i uczniów, którzy poczynili już przygotowania, nie pozostaje nam nic innego jak przełożyć festiwal na rok następny.
Więc oficjalnie informujemy, że zasady tegorocznego festiwalu pozostają w całości przeniesione na rok 2021.