25 października, godz. 18:00

Tegoroczne obchody w Staszowie zaszczycą swoją obecnością poeci:
Aleksander Nawrocki, red.naczelny „Poezji dzisiaj”
Margareta Novik – Białoruś
Joanna Svenson – Szwecja
Marta Boros – Anglia
Joanna Kalinowska – Włochy
Jan Rychner – Warszawa