🌟🎶 Piękno kolęd i pastorałek, towarzyszących im słów i muzyki są wyjątkowe. Mają wyjątkowy przekaz, tworzą oryginalną i piękną atmosferę. Już po raz 35. Staszowski Ośrodek Kultury wspólnie z parafią pw. św. Barbary w Staszowie zaprosił mieszkańców na popołudnie pełne muzyki i tradycji.

W br. przegląd przybrał formę konkursową, a udział w nim zadeklarowało 100 solistów, zespołów i chórów. W niedzielę 2️⃣1️⃣ stycznia w kościele św. Barbary odbył się koncert finałowy laureatów, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Staszowa wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów.

Komisja oceniająca wyłoniła laureatów:

– kategoria I – 1. miejsce – Alicja Maj, 2. Lena Sadłocha, 3. Edyta Glibowska,

– kategoria II: 1. miejsca nie przyznano, 2. ex aequo – ,,Biedronki” z Przedszkola nr 4 w Staszowie i ,,Słoneczka” z Przedszkola nr 8 w Staszowie, 3. Przedszkole nr 3 w Staszowie,

– kategoria III: 1. miejsce – Patryk Pyzik z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Staszowie, 2. Julia Wójcik, Ewa Jaskuła z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, 3. Krystian Sadłocha z GOK w Bogorii i Joanna Nieckarz z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, wyróżnienia – Marcel Seweryniak z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie i Maria Baron z M-GCK w Szydłowie,

– kategoria IV: 1. miejsce – Lena Barabasz, 2. Jaromir Janicki z ZPO w Mostkach i Sara Kuklewska z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, 3. miejsca nie przyznano,

– kategoria V: 1. miejsce – Gabriela Kozik z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, 2. miejsca nie przyznano, 3. Wiktor Urbański z LO w Staszowie i Nikodem Kuklewski z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Staszowie,

– kategoria VI – 1. miejsce dla Anny Tokarskiej, wyróżnienie dla Zbigniewa Walenciaka,

– kategoria VII: 1. miejsce – Kapela Ludowa z Gościeradowa i Zespół Śnieżynki z ZPO w Koniemłotach, 2. Chór Parafii Koniemłoty, 3. schola ,,Perełki” z parafii Koniemłoty, ,,Roześmiane nutki” z ZPO w Mostkach i Singers QR z GCK w Rytwianach.

W skład jury weszli: Anna Gogola – dyrektor SOK, ks. proboszcz Grzegorz Jeż, Grzegorz Chyc – instruktor ds. edukacji muzycznej w SOK.

Organizatorami festiwalu, który odbył się pod patronatem Miasta i Gminy Staszów oraz Powiatu Staszowskiego byli: Staszowski Ośrodek Kultury oraz parafia pw. św. Barbary w Staszowie. Uczestnicy koncertu finałowego otrzymali dyplomy i upominki.