Internetowy konkurs pn.

KWIATEK DLA MAMY

REGULAMIN

ORGANIZATOR Staszowski Ośrodek Kultury

UCZESTNICY Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej: I KATEGORIA: 5-9 lat, II KATEGORIA: 10 – 13 lat,

CEL KONKURSU Celem konkursu jest aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów, wyzwolenie kreatywności, pobudzenie wyobraźni. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Matki

WARUNKI UCZESTNICTWA Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę. Konkurs polega na ręcznym wykonaniu kwiatka w formie przestrzennej. Technika wykonania pracy jest dowolna; można wykorzystać dowolne materiały (np. papier, karton, wełna, materiały pochodzące z recyklingu, drewno, tkanina, nici, karton, farby, bibuła, krepina, drut, guziki, filc i inne).
Komisja oceniać będzie przede wszystkim kreatywność oraz włożony wkład pracy. Ostateczny kształt pracy powinien być sfotografowany, a zdjęcia przesłane w formacie jpg (maks. 5 MB) na adres: sok@sok.info.pl. Można przesłać maksymalnie 3 fotografie (praca na etapie powstawania i gotowa praca, autor z pracą). Każdy plik powinien być zatytułowany i opatrzony imieniem i nazwiskiem. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą oraz wypełnienie załączonych oświadczeń.

NAGRODY Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej : Kat. I i II I NAGRODA – miesiąc bezpłatnych zajęć w sekcji plastycznej SOK, zestaw gadżetów II NAGRODA – zestaw gadżetów III NAGRODA – zestaw gadżetów

TERMINARZ KONKURSU Nadsyłanie prac : 26 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników: 28 maja 2020 r.

INNE Ogłoszenie wyników na stronie www.sok.info.pl oraz na fanpage’u SOK Laureaci konkursu zostaną poinformowani elektronicznie na e-mailowy adres zwrotny.

REGULAMIN I OŚWIADCZENIA