W maju br. planowaliśmy kolejną edycję Festiwalu Kultury Szkół, z programem artystycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli ze szkół powiatu staszowskiego. Niestety, w br. nie może się odbyć. Warto jednak przypomnieć kilka informacji o tym przedsięwzięciu; z perspektywy czasu są interesujące, a fotografie atrakcyjne, zwłaszcza te, na których odnajdziemy siebie, a może i nawet swoich rodziców. Tak, tak, artyści występujący w pierwszych edycjach mają dzisiaj ok. 35-40 lat.
Pierwszy koncert Festiwalu Kultury Szkół odbył się w dn. 16-20.01.1995r. Uczestniczyło w nim 21 zespołów, w sumie 350 osób. Ale to dopiero początek. Wydarzenie obrało charakter cykliczny, organizowany był corocznie, a udział w nim brało coraz więcej szkół i osób. Największą popularnością festiwal cieszył się w latach 2002-2005. W roku 2002 udział w nim zadeklarowało 46 szkół z powiatu staszowskiego. By zaprezentować wszystkie zgłoszenia, zmuszeni byliśmy w ciągu kilku dni zrealizować 14 koncertów.
W związku z coraz większym zainteresowaniem szkół wprowadzono ograniczenia ilościowe i czasowe. W 2004 roku udział zgłosiło 48 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Liczbę koncertów ograniczono do 10, a odbywały się cały tydzień.
Każdemu festiwalowi towarzyszy wystawa prac plastycznych i technicznych (malarstwo, grafika, rzeźba, płaskorzeźba, haft, tkanina artystyczna, kompozycje kwiatowe i inne). W tej dziedzinie również wzrastała ilość szkół oraz nadsyłanych prac. Na przykład w roku 2000 napłynęło aż 500 prac.
W 2014 roku odbył się jubileuszowy 20. Festiwal Kultury Szkół. Jego częścią były 2 konkursy: dla uczniów – na plakat promujący wydarzenie, dla nauczycieli – „20 lat Festiwalu Kultury Szkół – moje wspomnienia”.
Festiwal, zwłaszcza część plastyczna, często nawiązywał do danej tematyki. I tak na przykład 2011 rok nawiązywał do twórczość Czesława Miłosza, 2015 był Rokiem Polskiego Teatru, 2016 podejmował temat twórczość Henryka Sienkiewicza, 2018 ogłoszono Rokiem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Często też nawiązywaliśmy do rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa.
Od roku 2016 festiwal odbywał się co 2 lata na przemian z Przedszkoliadą – podobnym wydarzeniem, lecz skierowanym do przedszkolaków.
Podsumowując, Festiwal Kultury Szkół odbywa się od 1995 roku, zrealizowano dotychczas 23 edycje, odbyło się ogółem 150 koncertów, w których wzięło udział około 18tys. młodych artystów; trudno oszacować natomiast łączną ilość widzów, przypuszczamy jednak, że przekroczyła 30tys. osób.

Zdjęcia do 2015 roku.

« z 5 »