Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja zarówno w Staszowie, jak i w kraju i poza nim, obchodzona jest uroczyście. Jednym z punktów zawsze jest uroczysta msza św. w Staszowie i w Wiśniowej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. To tutaj spoczywa serce Hugona Kołłątaja, współtwórcy pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, spisanej konstytucji. Z tego też względu nasz region jest szczególny.
Co rok przedstawiciele władz samorządowych uroczyście obchodzą rocznicę. Staszowski Ośrodek Kultury zawsze włącza się w organizację uroczystości poprzez oprawę techniczną, organizacyjną i artystyczną. Załączone archiwalne fotografie przedstawiają minione uroczystości. Można na nich znaleźć występy artystyczne, przemówienia przedstawicieli samorządu, składanie kwiatów, a nawet poświęcenie samochodu policyjnego. Warto przypomnieć widowiska „Duchy staszowskiego ratusza” z 2003, częste występy Klubu Piosenki i kapeli SOK. Program uroczystości z 1993r. przewidywał otwarcie Publicznego Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Koniemłotach.
Dzisiaj, w okresie epidemii, skromniej, ale z ciągłą pamięcią i dumą, obchodzimy święto poprzez wywieszone na domach i instytucjach flagi biało-czerwone, naszą postawę i gest złożenia kwiatów przez Starostę Staszowskiego, Radę Powiatu, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Radę Miejską.