Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii dziś na godzinę 16:00 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów. Odbędzie się tam lekcja edukacyjna, podczas której można otrzymać garść najważniejszych informacji dotyczących polskiego powstania przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

Temat lekcji: „Powstanie Styczniowe 1863/64 – zarys historyczny”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Pielas.

dr hab. Jacek Pielas – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W 1994 roku ukończył studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Jego praca magisterska stanowiła próbę monografii herbu Dębno. Rozprawę doktorską pt. Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, której promotorem był Kazimierz Przyboś, obronił w 2002 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w oparciu o pracę pt. „Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku”. Od 1994 roku zatrudniony jest w UJK. Specjalizuje się w historii nowożytnej Polski.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Powstańcie Polacy!”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.