Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z klauzulą RODO, znajdującą się pod linkiem – https://sok.info.pl/klauzula-rodo-kon…​ ,przesłanie odpowiedzi jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem. Poprawne rozwiązania należy przesłać na adres: sok@sok.info.pl lub jako wiadomość na https://www.facebook.com/staszowski.o…​. Na zgłoszenia czekamy do końca ferii zimowych 2021. Wśród nadesłanych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.