CZAS NA PRZESŁANIE QUIZU MINĄŁ.

Dziękujemy za udział w zabawie.


Test z wiedzy o pączkach to idealny quiz na Tłusty Czwartek.

Co wiecie o tradycjach związanymi z nimi? Czy zdołacie odpowiedzieć na wszystkie pytania? Nawet jeśli nie, to jest to dobra okazja do poznania kilku ciekawostek o tych słodkich smakołykach.

Sprawdźcie swoją wiedzę o pączkach i przekonajcie się czy jesteście ich smakoszami!

Do zabawy zapraszamy osoby pełnoletnie.

Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą RODO zamieszczoną na dole strony.

Wśród osób, które do 15. lutego br. do godz. 12.00 prześlą najwięcej poprawnych wylosujemy nagrodę niespodziankę.

Żeby wziąć udział w konkursie należy obowiązkowo podać imię i nazwisko oraz nr telefonu i zaznaczyć, że ma się pow. 18 lat, podanie e-maila nie jest obowiązkowe, ale jest równoznaczne z otrzymaniem maila zwrotnego z poprawnymi odpowiedziami i tymi jakie udzielono

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie dziękujemy i życzymy miłego dnia!

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6,28-200 Staszów Administrator powołał Inspektora Ochrony rodo@urbanowicz.net.pl Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe (w przypadku braku wyznaczenia Inspektora, należy podać dane Administratora): Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Udziału w quizie „Tłusty Czwartek”.

 Podstawą do przetwarzania Pani/Pana Udzielona przez Pana/Panią zgoda na danych osobowych jest: przetwarzanie danych Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji konkursów, przeglądów i festiwali – kategoria archiwalna –A Ma Pani/Pan prawo do:

1.dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,

2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.przenoszenia danych,

5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.