Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, zatem czas zabrać się za przygotowanie ozdób świątecznych. Aby dodatkowo zmotywować do szukania inspiracji przygotowaliśmy konkurs pt.  „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”.

* Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz plastycznej, jak również stwarza możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych

* Przedmiotem konkursu są wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne np. bombki i inne ozdoby choinkowe, stroiki, szopki, wianki, girlandy itp. wykonane własnoręcznie

* Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, liczy się kreatywność, oryginalność, różnorodność technik, estetyka wykonania itp. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

*  Do 24 grudnia 2020 r. należy przesłać od 3 do 5 szt.  zdjęć ozdoby świątecznej na adres: sok@sok.info.pl lub w wiadomości na www.facebook.com/staszowski.osrodekkultury  – ozdoba na etapie powstawania oraz kilka ujęć gotowej  pracy, może być również autor z pracą.   

*Każdy plik powinien być zatytułowany i opatrzony imieniem i nazwiskiem. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych.

*Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest zapoznanie się z klauzulą oraz wypełnienie załączonych oświadczeń i przesłanie razem ze zdjęciami. 

* Prace konkursowe oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:

I kategoria – przedszkola

II kategoria – szkoła podstawowa – kl. I – IV

III kategoria – szkoły podstawowe  – kl. V – VIII

IV kategoria –  szkoły średnie

V kategoria – dorośli

*Najciekawsze ozdoby świąteczne wyłoni powołana  przez SOK komisja konkursowa, autorzy tych prac otrzymają nagrody niespodzianki

* Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SOK, gdzie również zostanie podana informacja dotycząca odbioru nagród

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kultywujmy tradycje świąt Bożego Narodzenia!