Dyktando nr 1 (szkoły podstawowe)

Pierwsza część nagrania to tekst jednolity, po nim następuje część dyktowana.