Dyktando nr 2 (szkoły podstawowe, klasy VII – VIII)

Pierwsza część nagrania to tekst jednolity, po nim następuje część dyktowana.