Dyktando nr 3 (szkoły ponadpodstawowe)

Pierwsza część nagrania to tekst jednolity, po nim następuje część dyktowana.