Kim są żołnierze wyklęci? Skąd taka nazwa? Czy słuszna? Jakie działania prowadzili? To wynik burzliwej historii Polski, która nawet po II wojnie światowej nie zaznała spokoju, zresztą tak, jak i po I. Zagadnienia związane z żołnierzami wyklętymi były przedmiotem piątkowego wykładu i rozmów. Spotkanie było okazją do przedstawienia lub przypomnienia osób, które mieszkały i działały w samym Staszowie oraz na Ziemi Świętokrzyskiej. Program obejmował otwarcie wystawy “Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”, wykład dr. Marka Jończyka pt. “W walce o wolną Polskę – Ludwik Machalski MNICH” oraz koncert “Żołnierze niezłomni Podziemna Armia” w wykonaniu Pawła Piekarczyka. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest corocznie Organizatorem wydarzenia był Staszowski Ośrodek Kultury we współpracy z kielecką delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej oraz Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wystawa czynna jest do końca marca br.