Przez ponad 400 lat w Staszowie, obok Polaków, żyli Żydzi. W tym mieście znaleźli swoją przystań, tu budowali domy, warsztaty, sklepy. Tu zakładali rodziny, pracowali i umierali. Nie da się pominąć społeczności żydowskiej, mówiąc o przeszłości miasta.

8 listopada obchodziliśmy 80. rocznicę „czarnej niedzieli” – zagłady staszowskiej gminy żydowskiej. Z tej okazji odbyła się promocja książki dr. Dariusza Kubalskiego pt. „Po drugiej stronie miasta – getto staszowskie”. Opisuje los staszowskich Żydów w czasie okupacji i funkcjonowanie getta. Zawiera relacje żydowskich i polskich mieszkańców Staszowa z lat 1939-1942.

Autor, Dariusz Kubalski, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie oraz prezesem Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. W dorobku posiada wiele artykułów naukowych oraz publikacji książkowych dotyczących historii miasta.

Podczas wtorkowego wydarzenia goście mieli okazję wysłuchać wykładu dotyczącego historii, a przede wszystkim zagadnień, będących tematem książki. Drugą część wypełniła muzyka klezmerska w wykonaniu Grzegorza i Nadii Michty. W sali klubowej odbył się wernisaż „Wędrującej wystawy” Jesekiela Davida Kirszenbauma – polskiego malarza i karykaturzysty pochodzenia żydowskiego, a urodzonego w Staszowie.