W SOKu zakończenie roku artystycznego odbyło się w jednym z ostatnich dni czerwca. Przed budynkiem gości powitała Kapela Estradowa Ziemia Staszowska, a spotkanie rozpoczęto wernisażem wystawy sekcji plastycznej z udziałem dzieci i młodzieży. Występy sceniczne wypełniły: zespół i skrzypaczka z Music Park, mini formacja tańca nowoczesnego, klub tańca towarzyskiego oraz wokaliści z Klubu Piosenki RYTM, Teatr Syrena. W 2018 roku Staszowski Ośrodek Kultury kontynuował działalność edukacyjną w zakresie kultury w różnych formach i w różnych dziedzinach, m.in. poprzez edukację indywidualną, spotkania, koncerty, wystawy, wernisaże, prelekcje, zajęcia rękodzielnicze itp. Działalność instytucji skupia się przede wszystkim na kulturze, jednakże w ramach pożytecznego gospodarowania czasu wolnego podejmowane były działania także w innych dziedzinach. Przedstawiono prezentację fotograficzną, która w sposób syntetyczny przedstawiła miniony rok artystyczny. Burmistrz Leszek Kopeć przekazał pisemne oraz słowne podziękowania dyrektorowi Ośrodka p. Katarzynie Ciepieli oraz osobom, które w sposób szczególny w ostatnim roku włączyły się w działalność kulturalną.