Rok kulturalny zakończono również w Music Park Staszowskiego Ośrodka Kultury, gdzie naukę gry na instrumentach pobiera ok. 70 osób. W roku 2018/2019 Staszowski Ośrodek Kultury prowadził zajęcia edukacyjne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach: gitara, fortepian, saksofon, perkusja, gitara basowa, skrzypce, akordeon. Zajęcia prowadziło młodych 7 nauczycieli posiadających wykształcenie muzyczne, a przede wszystkim pasję i doświadczenie. Zajęcia edukacyjne w staszowskim Ośrodku Kultury są szczególne; uczestnicy, oprócz praktycznej nauki gry na instrumentach, mają możliwość udziału w licznych bezpłatnych warsztatach realizowanych przez wybitnych muzyków z Polski, Europy, a także i spoza Europy, a także uczestniczyć w wyjątkowych, wysublimowanych koncertach i wydarzeniach artystycznych.