Podczas warsztatów uczestnicy będą się mierzyć z tematem przestrzeni. Zaczną od zbadania sposobu funkcjonowania tej kategorii w sztuce współczesnej. Następnie twórczo ożywią rozmaite miejsca w Staszowie, których są użytkownikami. To działanie pozwoli im kolektywnie opracować scenariusz przyszłego widowiska. Pomogą w tym następujące warsztaty: wokalno-aktorskie, plastyczne, muzyczne, choreograficzne, video.

Metody pracy:
Warsztaty:
👉 muzyczne – ćwiczenia słuchowe, elementy poezji dźwiękowej, wzmocnienie aspektów sonorystycznych głosu, budowanie mikrofonów piezoelektrycznych, tworzenie instrumentów muzycznych z odpadków, obsługa programów do tworzenia oraz nagrywania muzyki, przygotowanie do realizacji dźwięku na żywo, nagrania terenowe, podstawy edycji wideo, obsługa kamery, oświetlania i efektów specjalnych,
👉 video: teatr tańca, film, fotografia i grafika,
👉 scenograficzne: działania performatywne, projektowe oraz plastyczne,
👉 choreograficzne – techniki improwizacji ruchowej,
👉 aktorskie – gry i zabawy teatralne, śpiew, ćwiczenia dykcyjne, artykulacyjne, oddechowe, elementarne zadania aktorskie, trening aktorski.

Realizator: Staszowski Ośrodek Kultury

Miejsce: Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6; Park „Zalew nad Czarną”

Termin warsztatów: 17 sierpnia – 30 sierpnia

Terminy i miejsce pokazów: 31 sierpnia | godz. 18.00 – Staszowski Ośrodek KulturyLATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze
www.facebook.com/instytutteatralny