Klub Historyczny – Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej powstała w dniu 26 stycznia 2000 roku jako sekcja Staszowskiego Ośrodka Kultury. Jej założycielem i kasztelanem jest Paweł Ciepiela. Chorągiew miała w swych strukturach zespół tańca dawnego, drużynę walk pieszych, artylerii im. ks. Adama Czartoryskiego, zespół werblistów i Gwardię Honorową imienia Papieża Jana Pawła II. Grupa uczestniczyła w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach rycerskich między innymi pod Grunwaldem, w Ujeździe, Lublinie, Krakowie, Ogrodzieńcu, Warszawie, Gniewie, Sandomierzu, Janowcu, Szydłowie, Kurozwękach, Kielcach, Konarach, Opatowie, Busku Zdroju, Annopolu, Grochowiskach, Staszowie, w Presov, Czerwonym Zamku, Wielkim Saris i innych miejscowościach, na przykład na Słowacji, w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, w Wilnie, Kiejdanach i Wadziagole na Litwie. Grupa uczestniczyła w wielu inscenizacjach historycznych i w filmach min. ”Dzikie Pola w ogniu”, ”Wiktoria Wiedeńska”, „Adiutantka Langiewicza”, ”Brat naszego Boga”, Bitwa partyzancka w świetle i muzyce”, „Bochnia – na szlaku średniowiecznego handlu”. Grupa wystawiła też widowiska pantomimiczne pt. ”Gotyk” i „Epidemia”, organizowała Misteria Drogi Krzyżowej w Wielkie Piątki, uświetniała uroczystości religijne, rocznicowe i państwowe. Brała udział w setkach pokazów i na wielu festynach, piknikach historycznych i prezentacjach. Uczestniczyła w wielu programach telewizyjnych min w Kurozwękach w cyklu” Europa poszerzona”. W apogeum swej świetności liczyła ponad 120 osób z całego województwa świętokrzyskiego, głównie młodzież szkół średnich i gimnazjalnych. Obecnie liczy ok 25 osób. Nadal uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, prowadzi też działalność edukacyjną polegającą przede wszystkim na prezentacji dawnego uzbrojenia. Chorągiew posiada komplet strojów z XVI i XVII wieku (kontusze, suknie, stroje gwardyjskie) ma na swym wyposażeniu armaty, hakownice, piszczele i bombardy. W 2001 roku wygrała Międzynarodowy Turniej Rycerski o miecz Króla Kazimierza Wielkiego w 2001 roku w Szydłowie.

« z 2 »