Tradycje wokalne Staszowskiego Ośrodka Kultury sięgają lat 70., czyli właściwie początku istnienia instytucji. Podejmowane wówczas działania kulturalne opierały się m.in. na śpiewie. Pierwszą wzmiankę o działaniach wokalnych w naszych kronikach znaleźliśmy w 1974 r., a wraz z nią fotografię Danusi Strzałki.
Pierwsze kroki na scenie w dziedzinie wokalu stawiało bardzo dużo staszowskich dzieci i młodzieży – osób, które w późniejszym czasie występowało i wciąż występuje na dużych scenach indywidualnie lub z gwiazdami sceny muzycznej. Nasi młodzi artyści przez te ostatnie 50 lat reprezentowali Staszów w licznych konkursach, festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając czołowe miejsca. To świadczy o tym, że SOK jest kuźnią talentów. Ale w różnych zespołach występowali również dorośli.
Prowadzone przez nas w tej dziedzinie działania przybierały różne formy: indywidualną naukę, kluby, zespoły i chóry.
Obecnie funkcjonuje Klub Piosenki RYTM, który skupia ponad 30 osób. Nazwę wymyśliły dzieci. W tej formule działa od 2002 roku pod kierunkiem Beaty Chodurek, która pięć lat wcześniej rozpoczęła pracę z piosenką z udziałem staszowskich dzieci i młodzieży.
Warto wspomnieć, że w historii Ośrodka działał również zespół piosenki literackiej „Przyjaciele Potęgowej” prowadzony przez Tomasza Bieleckiego i Marka Chodurka. Pan Tomek uzupełniał śpiew wokalistek recytacją. Ostatni z wymienionych instruktorów przez długie lata prowadził też klub MALAM, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter imion wokalistek, wchodzących w jego skład w początkowym okresie działalności. W historii działań wokalnych zapisali się m.in. instruktorzy: Stanisław Brzeziński, Krzysztof Laskowski („Małe tęsknoty”), Janusz Galewski („Moderato”). Pod skrzydłami funkcjonował też chór nauczycielski ZNP, którego długoletnim dyrygentem był Michał Żal. Po jego odejściu funkcje te pełnili m.in. Alicja Urbanowicz, Janusz Galewski, Wioletta Pruska, Damian Kozieł.
Trudno dzisiaj wymieniać nazwiska wszystkich osób, które śpiewały w naszych zespołach wokalnych, bo albo byłaby to bardzo długa lista, albo też moglibyśmy kogoś niechcący pominąć. Trudno też wymieniać niezliczoną ilość konkursów i festiwali, w których brali udział, a także rodzaj i charakter wydarzeń, do których programów zostali włączeni; Trudno też wymienić niezliczoną liczbę laureatów. Spróbujmy wymienić chociaż niektóre konkursy: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej “Gama”, Polsko-Niemiecki Festiwal Dzieci Śpiewających Sulęcin, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Henryka Morysa, Festiwal Śpiewających Dzieci “Budzik 2000” we Wrocławiu, Ogólnopolski Konkurs Piosenki “Wygraj Sukces”, Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”, Festiwal Piosenki Ekologicznej w Tarnobrzegu, Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej, Festiwal Poezja w Piosence „Agnieszka i inni…”, Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Canto Cantare, Festiwal Piosenki Angielskiej, Międzynarodowy Festiwal Młodej Europy.
Nasi młodzi piosenkarze często oceniani są przez komisje, w skład których wchodzili znani muzycy, jak np. Elżbieta Zapendowska, Lora Szafran i inni.
Nasze kluby i zespoły przez ostatnie kilkadziesiąt lat uświetniały i nadal uświetniają wiele uroczystości lokalnych, regionalnych i kościelnych. Wśród nich można by wymienić chociażby: uroczystości rocznicowe, festyny, pikniki rodzinne, Złote Gody, Dzień Chleba, Szklarki, imprezy charytatywne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, wernisaże, spotkania autorskie, święta pracownicze, występy w sanatoriach, gościnnych domach kultury, dożynki w Staszowie, sołectwach gminnych itp. Ponadto nasi wokaliści często brali udział w nagraniach dla TVP oraz radia, również „na żywo”.
Nagrody festiwalowe nie są tak ważne, jak sama atmosfera w “Rytmie”. To tylko potwierdzenie tego, że “bawiąc się w piosenkę” można się wiele nauczyć i przeżyć dużo artystycznych przygód.