Jasieniu malutki,
Jasieniu cichutki,
Odezwij wreszcie się!
Niech Cię poznają
I pokochają,
Poznają piękno Twe!
Oto fragment wiersza, który rozpoczyna kronikę – „Kronika – poznanie historii wioski Jasień”, która stworzona została w ramach programu Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2018 r. Jasień jest małą miejscowością, a jego historia była w znaczącej mierze zapomniana. Tworząc kronikę, wydobyto na jaw niejeden rys historyczny, leżący w pyle zapomnienia.
Materiał umieszczony w Kornice okazał się tak obszerny, że wymagał podzielenia na następujące rozdziały:
• Położenie – przynależność administracyjna;
• Historia starożytna ziem nad Czarną i Wschodnią;
• Historia Parafii Kotuszów;
• Proboszczowie (1326-2018r.);
• Środowisko geograficzno-przyrodnicze ziem staszowskich;
• Historia polskiej wsi;
• Zabory;
• Jasień na mapach w latach 1784-1938;
• I Wojna Światowa;
• Uwłaszczenie chłopów w Polsce oraz scalenie gruntów we wsi Jasień w latach 1926-1938r. (Materiały archiwalne odnalezione w Archiwum Państwowym w Kielcach);
• II Wojna Światowa;
• Odbudowany Kościół – czasy współczesne;
• Chluba Jasienia – Golgota;
• Szkoła w Jasieniu;
• Zabytkowy młyn państwa Iwańskich;
• Żniwa;
• Domy na wsi dawnej;
• Zdjęcia rodzinne: Uroczystości i śluby;
• Domy, po których nie ma dziś śladu;
• Wiara w życiu mieszkańców;
• Rzeka Czarna;
• Rozwój techniki – zmieniający się obraz wsi;
• Z życia wsi;
• Piękno wsi Jasień;
• Gospodarstwo agroturystyczne „Ekorab”’
• Legendy;
• Ciekawostki;
• Wspomnień czar;
• Jasień i okolice;
• Stawy;
• Zalew Chańcza;
• Przeszłości ślad.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się z udziałem mieszkańców oraz zaproszonych gości dnia 14 listopada 2018r. w Staszowskim Ośrodku Kultury.
Wystawa fotografii oraz kroniki miała miejsce w parafii Kotuszów, w kościele św. Jakuba st. Apostoła podczas uroczystości odpustowych w dn. 25.07.2019r. Wystawę dla zwiedzających udostępniono przez kolejny miesiąc, aż do Święta Plonów w dn. 25.08.2019r.
Wystawę zaprezentowano również podczas Dożynek Gminnych w Staszowie, w dniu Święta Chleba 18.08.2019r.
Obecnie zarówno kronika, jak i wystawa fotografii, dostępna jest w Świetlicy Staszowskiego Ośrodka Kultury w Jasieniu.
Niewątpliwie, na pierwszym miejscu listy bolesnych wspomnień dla mieszkańców Jasienia znajduje się wybuch II Wojny Światowej oraz codzienność, z którą musieli się zmagać podczas jej trwania. Przekonałam się o tym, przygotowując materiał do Kroniki – przeprowadzając wywiady, oglądając fotografie i cenne pamiątki. Mimo upływu czasu, najstarsi mieszkańcy Jasienia opowiadali o dotkliwych, ciężkich latach nie tylko z łzą wzruszenia w oku, lecz i dumą w głosie.
Wielu wspomnieniom, które zostały opowiedziane podczas tworzenia kroniki, towarzyszyły ogromne emocje. Historia, którą poznałam, została zapisana w kronice, aby służyła również młodemu pokoleniu. Praca nad kroniką zaowocowała zintegrowaniem mieszkańców. Pamięć o wsi Jasień rozkwitła i nabrała kolorów.