Pałac Kołłątajów w Wiśniowej okazał się idealnym miejscem do realizacji wydarzeń kulturalnych. W nowo wyremontowanym obiekcie 15 października odbył się wernisaż wystawy I Staszowskiego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego. Wzięli w nim udział artyści lokalni, pasjonaci regionu, miłośnicy sztuki, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Słowa podziękowania do artystów skierowała dr Ewa Kondek – z-ca burmistrza oraz Anna Gogola – dyrektor Ośrodka. Uzupełnieniem muzycznym był koncert Martyny Puszki-Maziarz i Marcina Maziarza. Wystawę prac można obejrzeć w Pałacu w Wiśniowej.

W plenerze wzięli udział:

  • Elżbieta Nowak,
  • Józef Żak,
  • Leszek Ptaszkiewicz
  • Mirosław Madej,
  • Władysław Sadłocha,
  • Grażyna Szlęk,
  • Jerzy Korczak – Sadłocha,
  • Jadwiga Kotlarz,
  • Ryszard Komorowski,
  • Karolina Sideł – Kozieł.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Staszowski Ośrodek Kultury.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce oraz telewizja STV.