Kto jeszcze nie widział wystawy „Bij bolszewika. Polacy wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 roku” przygotowanej przez Referat Edukacji Historycznej Delegatury IPN w Kielcach, zachęcamy do pobrania ekspozycji w wersji elektronicznej👉 https://bit.ly/3lqjZWT
Na wystawie ukazany został wkład społeczeństwa polskiego w zwycięstwo nad bolszewikami, mobilizacja w obliczu zagrożenia i różne formy pomocy dla walczącej na wschodzie armii. Można zapoznać się z materiałami dotyczącymi m.in. obywatelskich komitetów obrony państwa, werbunku do Armii Ochotniczej, Straży Obywatelskiej, działalności organizacji kobiecych, wsparcia udzielanego wojsku i udziału cywilów w obronie miast w sierpniu 1920 r.
W części drugiej – regionalnej znajdziemy biogramy 20 osób urodzonych na terenie obecnego woj. świętokrzyskiego lub związanych z tymi terenami, które u progu niepodległości włączyły się do obrony państwa przed Armią Czerwoną.

Wystawę można będzie oglądać do 21 października.