Dominik Rożek

XX Powiatowy Turniej Ortograficzny – w 2022 roku obchodzimy jubileuszową edycję. Zadanie realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata” wspólnie ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury. Od lat ukazuje piękno ojczystej mowy i jej oryginalność, język charakteryzujący się zapisem graficznym, mającym swoje uzasadnienie historyczne.

W bieżącym roku turniej odbędzie się 17 października. Do udziału zapraszamy uczniów Państwa szkoły. Jednocześnie zapraszamy na podsumowanie – wykład prof. UJK Stanisława Cygana w zakresie językoznawstwa.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem. Przypominamy, że każda szkoła może zgłosić określoną ilość uczestników. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do dnia 11 października br. na adres Staszowskiego Ośrodka Kultury (ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów) lub pocztą elektroniczną:  dominik_rozek@sok.info.pl.

Jednocześnie informujemy, że zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego