Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w eliminacjach rejonowych XXIX Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w Staszowskim Ośrodku Kultury. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci z klas I–III,
  • dzieci z klas IV–VI i VII i VIII.

W ramach konkursu przewidziane są dwa turnieje: recytatorski i „wywiedzione ze słowa”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

            Eliminacje odbędą sięw SOK (ul. Parkowa 6) 26 kwietnia 2019r. o godz. 11.00. Karty zgłoszeń należy nadsyłać w terminie do 25 kwietnia. 

            W eliminacjach mogą wziąć udział nie więcej niż 4 osoby z jednej szkoły.  

Karta zgłoszeń